İnfotek http://infotekas.com.tr Microsoft Dynamics NAV Tue, 12 Dec 2017 07:56:50 +0000 tr-TR hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.1 http://infotekas.com.tr/wp-content/uploads/2016/11/cropped-Infotek-Logo-50x50.png İnfotek http://infotekas.com.tr 32 32 Şirketinizin Beyni ERP Sisteminiz Endüstri 4.0’a Hazır mı? II http://infotekas.com.tr/sirketinizin-beyni-erp-sisteminiz-endustri-4-0a-hazir-mi-ii.html http://infotekas.com.tr/sirketinizin-beyni-erp-sisteminiz-endustri-4-0a-hazir-mi-ii.html#respond Tue, 12 Dec 2017 07:49:10 +0000 http://infotekas.com.tr/?p=6073 Bir önceki yazımızda Endüstri 4.0’a hazırlanmak ne demek? üzerine bilgiler paylaşmıştık. İkinci bölümde ise Endüstri 4.0 hakkında bilgiler paylaşmaya devam ediyoruz Strateji, Organizasyon ve Süreç Hedefleri […]

Şirketinizin Beyni ERP Sisteminiz Endüstri 4.0’a Hazır mı? II yazısı ilk önce İnfotek üzerinde ortaya çıktı.

]]>
Bir önceki yazımızda Endüstri 4.0’a hazırlanmak ne demek? üzerine bilgiler paylaşmıştık. İkinci bölümde ise Endüstri 4.0 hakkında bilgiler paylaşmaya devam ediyoruz

Strateji, Organizasyon ve Süreç Hedefleri

Endüstri 4.0, günümüzde oldukça statik olarak planlanmakta, kontrol edilmemekte ve uygulanmakta olan üretim ve lojistik süreçlerini daha dinamik hale getirmeyi hedefler. Dolayısıyla şirketlerin müşterileri için değer yaratabildikleri her aşama ve süreci ele alır. Burada BT altyapısı, operasyonel süreçler, planlama ve kontrol katmanları örnek olarak gösterilebilir. Bunların yanısıra bilgi, beceri, şirket kültürü, organizasyonel yapı ve stratejik hedefler de değişiklik gerektiren alanlardır. Bu nedenle Endüstri 4.0’ın hedefleri üç kategoriye ayrılabilir:

 1. Strateji
  • Dijital ürünlerle sağlanan yeni iş modelleri ve hizmetler
  • Yeni müşteri taleplerine hızlı geri dönüş sağlamak için daha kısa pazara sunum süresi
  • Dengesiz müşteri taleplerine karşı daha yüksek dayanıklılık2. Organizasyon
  •  Geliştirilmiş bir iş-sosyal yaşam dengesiyle çıkarılan iş kalitesinde yükselme
  • Rutin işlerin otomasyona bağlanmasıyla farklı alanlara yönlendirilmiş çalışmalar
  • Yenilikçi insan-makina etkileşimiyle kullanıcı merkezli çalışma ortamları3. Süreçler
  •  Daha şeffaf ve verimli üretim süreçleriyle kısalan üretim süreleri
  • Dinamik planlama, kontrol ve uygulama ile daha yüksek esneklik
  • Kişiselleştirilmiş ürünler için daha yüksek üretkenlik ve kaynak verimliliği
  • Akıllı analizlerin kullanımıyla kısaltılmış teslim süreleri
  • Mobil süreç kontrol ve uygulamalarıyla değişik çalışma organizasyonları
  • Öngörülü hata engelleme imkanları sayesinde yükseltilmiş kalite

Endüstri 4.0’ın ERP Sistemleri Üzerinde Yarattığı Talepler

Herhangi bir ERP sisteminin Endüstri 4.0 ile uyum içerisinde kullanılması hedefleniyorsa yazının bundan sonrasında takip edebileceğiniz konularda ihtiyaçları karşılayabilmesi önem taşımaktadır.

Veri Depolama: Mantıksal olarak basit, fiziksel olarak dağınık

Veri depolama konusunda iki bakış açısı vardır:

Mantıksal bakış açısı veri modelini, yani şirketin veri yönetimi için merkezi örnek olarak çalışan veritabanını tarif eder. Tipik bir ERP sistemi verileri temel veri, ara değerler ve özet değerler olarak depolayan pek çok tablodan oluşur. Klasik ERP sistemlerinde bu özet değerler daha önceden belirlenmiş sabit zaman aralıklarıyla çalıştırılan hesaplama rutinleriyle gerçekleştirilen işlem sonuçlarından oluşur. Bu durum performans sınırlamalarından dolayı böyle kurgulanmıştır ve özet değerlerin her an için olabilecek en güncel halde olmasını engeller. Farklı depolama alanlarındaki stok bilgilerinin güncellenmesi örnek olarak gösterilebilir. Endüstri 4.0 için gerekli olan esneklik ancak tüm departmanlar her an en son bilgiye ulaşabilirse elde edilebilir. Bu durum ancak sürekli olarak güncel olan ve ilgili d,ğer verileri de sürekli olarak güncel tutabilen tek bir veri setine ulaşmayı mümkün kılan, basitleştirilmiş bir veri modeliyle mümkün olur.

Veri depolama fiziksel bakış açısı ise verilerin tutulduğu ve yönetildiği fiziksel konumu belirler. Bu konuda iki bakış açısı vardır: merkezi veya dağınık. Merkezi bakış açısı tüm önemli şirket verilerinin ihtiyaç fazlası verileri ve veri tutarsızlıklarını engellemek amacıyla tek bir merkezde tutulmasını destekler. Fakat bu durum merkezi veri tabanının boyutunu büyütür ve etkin veri yönetimi için büyük teknolojilerin kullanımını gerektirir. Esnek üretim ortamları düşünüldüğünde tüm verinin önceden ulaşılabilir olmadığı, dolayısıyla her bilginin merkezi olarak tutulmasının mümkün olmadığı ortaya çıkar. Örneğin bir iş sırası önceden belirlenemediğinde işlenecek parçayla ilgili işlemlerin dinamik olarak oluşturulması gerekir. Bu gibi durumlarda tanımlayıcı bilgi ve çalışma tariflerinin merkezi olmayan bir biçimde işlenecek parça üzerinde tutulması gerekir.

Diğer taraftan BT sistemlerinin hiyerarşisi söz konusu olmadığında verileri merkezi olmayan bir biçimde tutmak mümkün olur. Bu senaryoda bağımsız sistemler birbirleriyle gerek olduğu durumlarda (mesela parçanın işlenmesi için gerekli olan sıradaki tezgahın belirlenmesi) haberleşir. Bu durum teorik olarak gerekli esnekliği sağlayabilir fakat bu sefer de veri tutarsızlık ve fazlalıklarını engelleyemez. Organizasyon şeması ve malzeme ana verileri gibi genel verilerin merkezi olarak tutulması gerekir. Ayrıca esnek üretim için sıraların önceden planlanması kaynakların atanması (personel, bütçe vb.) açısından önem taşır. Bu yüzden Endüstri 4.0 için merkezi ve merkezi olmayan verilerin dengelenmesi büyük önem taşır.

Şirketinizin Beyni ERP Sisteminiz Endüstri 4.0’a Hazır mı?

Teknik Gereksinimler

“Veri” kavramı tedarik zinciri boyunca tüm aktivitelerin planlama, kontrol ve uygulamasında giderek artan bir öneme sahip olmuştur. Bu nedenle şirketler tüm verileri akıllıca ele almak ve bu verilerden fayda sağlamak durumundadır. Şirketler verileri değerlendirmek için yeni yöntemler bularak karar verenlere doğru ortamları yaratabilmek için veri güvenliği fırsatlarından yararlanmak durumundadırlar. Burada en büyük mücadele ise yenilikçi veri yönetimidir. Yenilikçi veri yönetimi şirketler için verinin değerini artıran, depolanması, iletişimi ve kullanımını da kapsayan detaylı ve uzun vadeli bir kavramdır. Böyle süreçlerin geliştirilmesi ve uygulanması desteklenmelidir çünkü yalnızca hatasız, güncel ve ulaşılabilir veri şirketleri başarıya ulaştırabilir. Sonuç olarak aşağıdaki ana konular ERP sistemleri için veriyle ilgili gereksinimleri belirler:

Veri Saklama:

Veri modelinin basitleştirilmesi

-ERP sistemlerinin mantıksal veri modelleri için basit tablo yapıları

-Amaç: Ara sonuçlara olan ihtiyacı yok etmek (verinin güncelliği)

Merkezi olmayan veri yönetimi

-Değişik sistemlerde dağınık veri saklama

-Amaç: Kontrol süreçlerinin esnekliği için verinin dinamik ve çift yönlü olarak yüklenmesi

Veri Değiş Tokuşu:

Eski sistemlere bağlantı

-Değişik donanım ve yazılım sistemleriyle veri değiş tokuşu (dikey ve yatay)

-Amaç: Esnek planlama, kontrol ve uygulama için sistem entegrasyonu

Veriye ulaşım hızı

-ERP sistemleri istenen veriyi kısa zamanda sağlamalıdır

-Amaç: Ani ve acil değişikliklere hızlı tepki verebilmek

Veri Kullanımı:

Görüntüleme:

ERP sistemlerinin kullanıcı arabirimleri veriyi (değişik tip cihazlarda bile) uygun ve anlaşılır bir biçimde gösterebilmelidir

-Amaç: İnsan makina etkileşimini geliştirmek

Bütünleşme ve zeka:

ERP sistemleri değişik kaynaklardan gelen veriyi birbirine bağlayabilmeli ve yeni bigi yartabilmelidir

-Amaç: Yeni bilgi yaratmak

Otomasyon:

-ERP sistemleri otomatik süreçleri ateşlemek için verileri kullanabilmelidir

-Amaç: Hataların azaltılması ve verimin artırılması

Devam Edecek…)

Bu Yazı Deloitte’un Industry 4.0 – Is your ERP system ready for the digital era? başlıklı raporundan uyarlanmıştır.

 

bir önceki yazıyı okumak için tıklayınız

Şirketinizin Beyni ERP Sisteminiz Endüstri 4.0’a Hazır mı? II yazısı ilk önce İnfotek üzerinde ortaya çıktı.

]]>
http://infotekas.com.tr/sirketinizin-beyni-erp-sisteminiz-endustri-4-0a-hazir-mi-ii.html/feed 0
Bursa Jeotermal AŞ ERP Seçimini Yaptı. Microsoft Dynamics NAV http://infotekas.com.tr/bursa-jeotermal-erp-secimini-yapti-microsoft-dynamics-nav.html http://infotekas.com.tr/bursa-jeotermal-erp-secimini-yapti-microsoft-dynamics-nav.html#respond Tue, 05 Dec 2017 06:58:59 +0000 http://infotekas.com.tr/?p=6066 Bursa İl Özel İdaresi‘nin, termal kaynakların gün ışığına çıkarılması amacıyla kurduğu ‘Bursa Jeotermal Enerji ve Sanayi Ticaret A.Ş.‘ yeni yatırım kararlarını sağlıklı şekilde almak ve işletme […]

Bursa Jeotermal AŞ ERP Seçimini Yaptı. Microsoft Dynamics NAV yazısı ilk önce İnfotek üzerinde ortaya çıktı.

]]>
Bursa İl Özel İdaresi‘nin, termal kaynakların gün ışığına çıkarılması amacıyla kurduğu ‘Bursa Jeotermal Enerji ve Sanayi Ticaret A.Ş.‘ yeni yatırım kararlarını sağlıklı şekilde almak ve işletme faaliyetlerini yönetmek için güvenilir ve güçlü bir ERP arayışına girdi. Yapılan araştırmalar sonrasında İnfotek A.Ş. tarafından sunulan Microsoft Dynamics NAV ERP çözümünde karar kılan Bursa Jeotermal A.Ş.; finans, muhasebe, üretim, stok yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, abonelik işlemleri ve e-dönüşüm uygulamaları için İnfotek tarafından geliştirilmiş çözümleri kullanmaya başlayacak.

Bursa Jeotermal AŞ ERP Seçimini Yaptı. Microsoft Dynamics NAV

Bursa Jeotermal A.Ş Hakkında

Bursa ilinin jeotermal potansiyelin varlığını araştırmak, var olan potansiyeli yeryüzüne çıkarmak, turizm ve enerji amaçlı kullanım altyapılarını oluşturmak amacıyla İl Özel İdare öncülüğünde kurulmuş olan Bursa Jeotermal Enerji Anonim Şirketi 2009 yılı itibariyle faaliyetlerine başlamıştır. Bursa’nın sahip olduğu en önemli doğal zenginliklerden biri olan termal kaynakları da en iyi şekilde değerlendirmeyi hedefleyen Bursa Jeotermal A.Ş, yeni dönem çalışmalarında ambalajlanmış su üretimine de başlamıştır.

 

İnfotek A.Ş. Hakkında

On yılı aşkın süredir Microsoft Dynamics NAV uzmanlığını sürdüren İnfotek 2012 yılında Microsoft tarafından “Yılın Microsoft Dynamics İş Ortağı” olarak ödüllendirilmiştir.

Günümüzde Türk bilişim sektörünün iyi bilinen, öncü ve söz sahibi şirketlerinden biri olan İnfotek, özellikle üretim, hizmet, sağlık, dağıtım, madencilik, denizcilik ve perakende sektörlerinde yüzden fazla yerel ve uluslararası Microsoft Dynamics NAV projesine imza atmış ve bu konuda hizmet vermeye devam etmektedir.


Microsoft Dynamics NAV ERP Hakkında

İnfotek tarafından lisans satışı, kurulumu ve uyarlaması yapılan Microsoft Dynamics NAV otuz yılı aşkın bir süredir dünyanın her yerinde 42 ayrı ülke versiyonuyla 110.000’den fazla şirketin kullandığı, kolay kullanımlı, kapsamlı, Türk kanun ve mevzuatlarına tam uygun, çok dilli ve çok para birimli bir kurumsal kaynak planlama (ERP) platformudur.

İlk olarak 1983 yılında Navision adıyla Danimarka’da üretilen yazılım, 2000’li yılların başında Microsoft tarafından satın alınmıştır. Microsoft, Navision’ı o dönemde satın aldığı diğer kurumsal yazılımlarla beraber Microsoft İş Çözümleri (Microsoft Business Solutions) ürün grubunun içerisine dahil edilmiştir. Bu ürün grubu süreç içerisinde Microsoft Dynamics olarak anılmaya başlanmış, Navision ise isim değişikliğine uğrayarak günümüzde Microsoft Dynamics NAV adını almıştır.

Bursa Jeotermal AŞ ERP Seçimini Yaptı. Microsoft Dynamics NAV yazısı ilk önce İnfotek üzerinde ortaya çıktı.

]]>
http://infotekas.com.tr/bursa-jeotermal-erp-secimini-yapti-microsoft-dynamics-nav.html/feed 0
Şirketinizin Beyni ERP Sisteminiz Endüstri 4.0 ’a Hazır mı? http://infotekas.com.tr/erp-sisteminiz-endustri-4-0a-hazir-mi.html http://infotekas.com.tr/erp-sisteminiz-endustri-4-0a-hazir-mi.html#respond Tue, 14 Nov 2017 08:55:59 +0000 http://infotekas.com.tr/?p=6049 ERP, Endüstri 4.0 ve IoT hakkında uzun uzun yazdık çizdik. Bu değişime ayak uyduramayacak olan şirketlerin zamanla rekabetle başa çıkamayacak hale geleceklerinden bahsettik. Peki Endüstri 4.0’a […]

Şirketinizin Beyni ERP Sisteminiz Endüstri 4.0 ’a Hazır mı? yazısı ilk önce İnfotek üzerinde ortaya çıktı.

]]>
ERP, Endüstri 4.0 ve IoT hakkında uzun uzun yazdık çizdik. Bu değişime ayak uyduramayacak olan şirketlerin zamanla rekabetle başa çıkamayacak hale geleceklerinden bahsettik.

Peki Endüstri 4.0’a hazırlanmak ne demek? Nereden başlamak gerekir? Bu yeni mini yazı dizimizle bu sorulara yanıt aramaya çalışacağız.

Alışkanlıkları yerle bir eden Nesnelerin Interneti (IoT), Mantıksal Analiz (Analytics), Büyük Veri (Big Data) gibi teknolojiler, günümüzde kullanılmakta olan süreçleri geliştirmek ve şimdiye kadar mümkün olmayan süreçler oluşturabilmek için fırsatlar sunuyorlar. Bu süreçlerin hayatımıza girmesiyle beraber şirketlerde çalışanların sorumluluk ve rolleri de değişmekte. Çalışanlar artık makina operatörü değil, akıllı ve birbirine bağlı çalışan sistemlerin şekillendiricileri ve yöneticileri rollerini almaktalar.

Şirketinizin Beyni ERP Sisteminiz Endüstri 4.0’a Hazır mı?

Son zamanlarda iyiden iyiye yaygınlaşan Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sistemleri şirketlerin omurgası haline geldiler. Yapılan işle ilgili tüm verilerin tutulduğu merkezler olma avantajını kullanarak tek bir merkezden tüm süreçlerin planlanması, kontrol edilmesi ve sürdürülebilmesi için merkezi beyin konumuna yükseldiler. Endüstri 4.0’ın bu durumu değiştirmesini beklemiyoruz, fakat ERP sistemlerinin şirket içerisindeki rollerinin değişmesini bekliyoruz. Odak noktasının merkezi veri toplama işlevinden mobil, rol tabanlı kullanıcı iletişimine kayması bekleniyor. Gerçek zamanlı veriye ulaşım imkanları ve akıllı veri analizleri sayesinde süreç akışlarının şeffaflığı ve etkinliği hatırı sayılır bir biçimde yükseltilebilecek.

Fakat bu durum otomatik olarak gerçekleşemiyor. Her şirketin verilerini verimli bir biçimde kullanabilmesi için bir stratejiye ihtiyacı var. Ancak bu şartlar altında şirketler pazarın gerektirdiği esneklik ve dinamizme sahip olabilirler. Bu yüzden yenilikçi veri yönetimine ihtiyaç var.

Endüstri 4.0, daha önceki yazılarımızda ele aldığımız gibi, Nesnelerin Interneti’nin (IoT) endüstriyel süreçlere uyarlanmış hali olarak tanımlanır. Bu, fiziksel nesnelerin (makinalar, aletler, mamuller, mamul taşıyıcıları) diğerleriyle iletişim halinde olarak sayısal dünyada temsil edilmesi anlamına geliyor. Böylece akıllı nesneler birbirlerine bağlanarak beraberce üretim ve lojistik konularında çok daha esnek, etkin ve şeffaf planlama, kontrol ve uygulama imkanları sağlarlar. Bu durum tedarik zincirinde ve şirketlerin iş ve hizmet modellerinde de değişiklik gerektirir.

Fiziksel nesnelerin birbirine bağlı olarak çalışması küçük lot büyüklüğü ve zengin ürün çeşitliliğine imkan tanıyan yenilikçi ve merkezi olarak kontrol edilmesine gerek olmayan sistemlerin oluşturulmasına izin verir. Bu durum mikro elektroniğin iyice küçülen fiziksel boyutları, iletişim ve bilişim teknolojilerinin yüksek performansı sayesinde ortaya çıkmaktadır. Fakat Endüstri 4.0’ın kullanılabilmesi için Büyük Veri‘ye (Big Data) bağlı teknolojiler de son derece önem taşımaktadır. Bunun nedeni değişik kaynaklardan çok büyük bir hızla akan yüksek miktardaki verinin saklanması, değiş tokuş edilmesi ve verimli bir biçimde kullanılması ihtiyacıdır. Ayrıca bu veriyi değerlendirmek için 3 boyutlu tarayıcılar, sanal gerçeklik cihazları ve mobil cihazlar gibi teknolojilere de ihtiyaç duyulmaktadır.

Şirketinizin Beyni ERP Sisteminiz Endüstri 4.0’a Hazır mı?

Şirketinizin Beyni ERP Sisteminiz Endüstri 4.0’a Hazır mı?

Siber-Fiziksel Sistemler genellikler Endüstri 4.0 ile bağlantılı olarak dile getirilmektedir. Hatta bazı durumlarda Endüstri 4.0 terimi bu sistemlerin üretim ve lojistiğe teknik olarak entegre edilmesiyle eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Siber-Fiziksel Sistemler fiziksel süreçlerin içerisine bilgisayar mantığının katılması anlamına gelmektedir. Bu sistemlerde gömülü veya sistemlere bağlı bilgisayarlar fiziksel süreçleri bilgisayar mantığı ve fiziksel süreç birbirini etkileyecek şekilde kontrol etmektedirler. Makina ve ürünler bu nedenle sensörler, aktüatörlerle ve şirketin iletişim ağına bağlantılarla donatılmıştır.

ERP sistemlerinin amacı şirketlerin tüm süreçlerindeki ana ve işlemsel verilerin merkezi olarak işlenmesidir. Arabirimler aracılığıyla ERP sistemleri tarayıcılar, örnekleme ve iletişim cihazları, şirketteki diğer yazılım ve donanım sistemleriyle bağlantılıdır. Sonuç olarak ERP sistemleri Siber-Fiziksel ağların çok önemli bir parçasıdır ve entegre olarak çalışan Endüstri 4.0 uygulamalarında gözönüne alınmalıdır. Fakat yeni ve esnek süreçler şirket verilerinin merkezi olarak işlenmesi konusuda zorluklar çıkartmakta, bu nedenle de kullandığınız ERP sisteminin bu duruma ayak uydurabilecek özelliklere sahip olması büyük önem taşımaktadır.

( Yazının ikinci bölümünü okumak için tıklayınız… )

Bu Yazı Deloitte’un Industry 4.0 – Is your ERP system ready for the digital era? başlıklı raporundan uyarlanmıştır.

Şirketinizin Beyni ERP Sisteminiz Endüstri 4.0 ’a Hazır mı? yazısı ilk önce İnfotek üzerinde ortaya çıktı.

]]>
http://infotekas.com.tr/erp-sisteminiz-endustri-4-0a-hazir-mi.html/feed 0
FMC Cheminova’da İnfotek’i tercih etti http://infotekas.com.tr/fmc-cheminova-da-infoteki-tercih-etti.html http://infotekas.com.tr/fmc-cheminova-da-infoteki-tercih-etti.html#respond Sun, 22 Oct 2017 18:06:01 +0000 http://infotekas.com.tr/?p=6022 FMC Cheminova’da Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) seçiminde İnfotek’i tercih etti. 100 yılı aşkın bir süredir tarım, endüstri ve tüketici pazarlarında dünya lideri firmalardan olan; tarım ve […]

FMC Cheminova’da İnfotek’i tercih etti yazısı ilk önce İnfotek üzerinde ortaya çıktı.

]]>
FMC Cheminova’da Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) seçiminde İnfotek’i tercih etti. 100 yılı aşkın bir süredir tarım, endüstri ve tüketici pazarlarında dünya lideri firmalardan olan; tarım ve tarımdışı sektörlerde haşere kontrolü, ürün verim ve kalitesini artırmak için yenilikçi ve uygun maliyetli çözümler sunan FMC Cheminova, Microsoft Dynamics NAV Türkiye yerelleştirme ve e-çözümler projesi için İnfotek ile anlaşma imzaladı.

FMC Cheminova’da Microsoft Dynamics NAV ERP'de İnfotek’i tercih etti

Microsoft Dynamics NAV Hakkında

Microsoft Dynamics NAV otuz yılı aşkın bir süredir dünyanın her yerinde 42 ayrı ülke versiyonuyla 110.000’den fazla şirketin kullandığı, kolay kullanımlı, kapsamlı, Türk kanun ve mevzuatlarına tam uygun, çok dilli ve çok para birimli bir kurumsal kaynak planlama (ERP) platformudur.

 

#ERP #Microsoft #Dynamics #NAV #FMC #Cheminova #Kurumsal #Kaynak #Planlama

FMC Cheminova’da İnfotek’i tercih etti yazısı ilk önce İnfotek üzerinde ortaya çıktı.

]]>
http://infotekas.com.tr/fmc-cheminova-da-infoteki-tercih-etti.html/feed 0
Georg Fischer (+GF+) Machining Solutions İnfotek’i seçti http://infotekas.com.tr/georg-fischer-infoteki-secti.html http://infotekas.com.tr/georg-fischer-infoteki-secti.html#respond Sun, 22 Oct 2017 17:50:06 +0000 http://infotekas.com.tr/?p=6019 Georg Fischer (+GF+) Machining Solutions ERP arayışında İnfotek’i seçti. 200 yılı aşkın bir tarihi bulunan GF’in yüksek hız frezeleme ve lazerli hassas işleme makineleri gibi hassas aletler […]

Georg Fischer (+GF+) Machining Solutions İnfotek’i seçti yazısı ilk önce İnfotek üzerinde ortaya çıktı.

]]>
Georg Fischer (+GF+) Machining Solutions ERP arayışında İnfotek’i seçti. 200 yılı aşkın bir tarihi bulunan GF’in yüksek hız frezeleme ve lazerli hassas işleme makineleri gibi hassas aletler ve bileşenler alanında dünyanın lider tedarikçisi konumunda bulunan şirketi GF MS, Türkiye Microsoft Dynamics NAV uyarlaması, yerelleştirmesi ve e-çözümleri projesi için İnfotek ile anlaşma imzaladı.

 

Georg Fischer (+GF+) Machining Solutions İnfotek’i seçti.

 

Microsoft Dynamics NAV Hakkında

Microsoft Dynamics NAV otuz yılı aşkın bir süredir dünyanın her yerinde 42 ayrı ülke versiyonuyla 110.000’den fazla şirketin kullandığı, kolay kullanımlı, kapsamlı, Türk kanun ve mevzuatlarına tam uygun, çok dilli ve çok para birimli bir kurumsal kaynak planlama (ERP) platformudur.

 

#ERP #Microsoft #Dynamics #NAV #Georg Fischer #Kurumsal #Kaynak #Planlama

 

Georg Fischer (+GF+) Machining Solutions İnfotek’i seçti yazısı ilk önce İnfotek üzerinde ortaya çıktı.

]]>
http://infotekas.com.tr/georg-fischer-infoteki-secti.html/feed 0
Leröy ERP Projesine Başladık http://infotekas.com.tr/leroy-erp-projesine-basladik.html http://infotekas.com.tr/leroy-erp-projesine-basladik.html#respond Sun, 22 Oct 2017 17:31:51 +0000 http://infotekas.com.tr/?p=6008 Leröy ERP seçiminde İnfotek’i Seçti Faaliyetlerine 1991 yılında somon balığı üretmek, işlemek ve pazarlama amacıyla başlayan ve bir Alarko Holding kuruluşu olan Alfarm başlangıçta somon balığını […]

Leröy ERP Projesine Başladık yazısı ilk önce İnfotek üzerinde ortaya çıktı.

]]>
Leröy ERP seçiminde İnfotek’i Seçti
Faaliyetlerine 1991 yılında somon balığı üretmek, işlemek ve pazarlama amacıyla başlayan ve bir Alarko Holding kuruluşu olan Alfarm başlangıçta somon balığını donmuş olarak ithal ederken 2003 yılından itibaren kaynağından, Norveç’ten taze olarak getirmeye başladı. 2005 yılında dünyanın en büyük somon balığı üreticilerinden biri olan Norveç’li Hallvard Leröy ile %50 ortaklık kurarak ‘Alfarm Alarko Leröy’ ismini aldı. Leröy 2015 yılında Alarko Holding hisselerinin tamamını alarak “Leröy Turkey” ismiyle faaliyetlerine devam etmektedir.

Leröy Microsoft Dynamics NAV Türkiye uyarlaması ve yerelleştirmesi için İnfotek’i seçti. Leröy projesine Ekim ayında başladık.

Alfarm Alarko Leröy

 

Microsoft Dynamics NAV Hakkında

Microsoft Dynamics NAV otuz yılı aşkın bir süredir dünyanın her yerinde 42 ayrı ülke versiyonuyla 110.000’den fazla şirketin kullandığı, kolay kullanımlı, kapsamlı, Türk kanun ve mevzuatlarına tam uygun, çok dilli ve çok para birimli bir kurumsal kaynak planlama (ERP) platformudur.

 

#ERP #Microsoft #Dynamics #NAV #Leröy #Kurumsal #Kaynak #Planlama

Leröy ERP Projesine Başladık yazısı ilk önce İnfotek üzerinde ortaya çıktı.

]]>
http://infotekas.com.tr/leroy-erp-projesine-basladik.html/feed 0
Hexagon, Microsoft Dynamics NAV Lokalizasyonu için Infotek’i Tercih Etti http://infotekas.com.tr/hexagon-microsoft-dynamics-nav-lokalizasyonu-icin-infoteki-tercih-etti.html http://infotekas.com.tr/hexagon-microsoft-dynamics-nav-lokalizasyonu-icin-infoteki-tercih-etti.html#respond Tue, 17 Oct 2017 14:39:48 +0000 http://infotekas.com.tr/?p=6002 Dünyada 46 ülkede 15 binden fazla çalışana sahip, metroloji ve üretim çözümleri uzmanı Hexagon Metrology Makine Tic. ve San. Ltd. Şti. Türkiye Microsoft Dynamics NAV lokalizasyon […]

Hexagon, Microsoft Dynamics NAV Lokalizasyonu için Infotek’i Tercih Etti yazısı ilk önce İnfotek üzerinde ortaya çıktı.

]]>
Dünyada 46 ülkede 15 binden fazla çalışana sahip, metroloji ve üretim çözümleri uzmanı Hexagon Metrology Makine Tic. ve San. Ltd. Şti. Türkiye Microsoft Dynamics NAV lokalizasyon ve e-çözümler projesi için Infotek’i tercih etti

Hexagon Metrology Hakkında

Hexagon Metrology, Hexagon’ un (İskandinav Borsası: HEXA B; www.hexagon.com) bir parçasıdır. Hexagon, müşterilere, tasarım ölçüm, parça konumlama ve proses ve data sunumu imkanı veren tasarım, ölçme ve görüntüleme teknolojilerinin lider bir küresel sağlayıcısıdır.

 

Hexagon Metrology

 

Microsoft Dynamics NAV Hakkında

Microsoft Dynamics NAV otuz yılı aşkın bir süredir dünyanın her yerinde 42 ayrı ülke versiyonuyla 110.000’den fazla şirketin kullandığı, kolay kullanımlı, kapsamlı, Türk kanun ve mevzuatlarına tam uygun, çok dilli ve çok para birimli bir kurumsal kaynak planlama (ERP) platformudur.

 

#ERP #Microsoft #Dynamics #NAV #Hexagon #Kurumsal #Kaynak #Planlama

Hexagon, Microsoft Dynamics NAV Lokalizasyonu için Infotek’i Tercih Etti yazısı ilk önce İnfotek üzerinde ortaya çıktı.

]]>
http://infotekas.com.tr/hexagon-microsoft-dynamics-nav-lokalizasyonu-icin-infoteki-tercih-etti.html/feed 0
Proje Yöneticisi Arıyoruz http://infotekas.com.tr/proje-yoneticisi.html Tue, 17 Oct 2017 13:55:59 +0000 http://infotekas.com.tr/?p=5521 Şirketimiz Maslak ofisinde çalışmak üzere aşağıda tanımlı olan pozisyonda görev alacak adaylar aramaktadır. ***** Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun ERP Uygulamalarından en az birinde uyarlama veya […]

Proje Yöneticisi Arıyoruz yazısı ilk önce İnfotek üzerinde ortaya çıktı.

]]>
Şirketimiz Maslak ofisinde çalışmak üzere aşağıda tanımlı olan pozisyonda görev alacak adaylar aramaktadır.

*****

Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun

ERP Uygulamalarından en az birinde uyarlama veya proje yönetimi tecrübesine sahip (tercihen MS Dynamics NAV)

Yazılım, uygulama geliştirme veya uyarlama projelerinde Proje Yönetimi konusunda en az 2 yıl iş tecrübesi olan

Probelm çözme ve analitik düşünme becerisi yüksek

Güçlü iletişim özellikleri olan, kendini ifade edebilen

Dış görünümüne özen gösteren

İnsan ilşkileri kuvvetli

Güler yüzlü, ekip çalışmasını benimsemiş

Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek ve seyahat engeli olmayan

İyi derecede İngilizce konuşma, yazma ve okuma bilgisi olan

Sorumluluk alabilen

(Erkek adaylar için) Askerlikle ilişiği olmayan

 

ERP Proje Yöneticisi adayları aranmaktadır

 

“İnfotek Yazılım ve Donanım Hizmetleri A.Ş. 1979 yılında iş uygulamaları ve bilgi teknolojileri alanlarında hizmet vermek amacıyla İstanbul’da kurulmuştur.”

İstanbul Maslak’ta bulunan İnfotek Türkiye’deki önde gelen ve güvenilir Microsoft iş ortaklarından biri olarak başta Microsoft Dynamics NAV ERP platformu olmak üzere çeşitli Microsoft iş teknolojileri konularında yerli ve yabancı pek çok müşterisine danışmanlık, proje yönetimi, eğitim ve destek hizmetleri vermektedir. Daha fazla bilgi için http://www.infotekas.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Proje Yöneticisi Arıyoruz yazısı ilk önce İnfotek üzerinde ortaya çıktı.

]]>
Ofis Asistanı Arıyoruz http://infotekas.com.tr/ofis-asistani-ariyoruz.html http://infotekas.com.tr/ofis-asistani-ariyoruz.html#respond Tue, 17 Oct 2017 13:47:38 +0000 http://infotekas.com.tr/?p=5989 “Şirketimiz Maslak ofisinde çalışmak üzere aşağıda tanımlı olan pozisyonda görev alacak adaylar aramaktadır.” ***** Tercihen önlisans veya lisans mezunu Tercihen resepsiyonist veya ofis asistanı pozisyonlarında deneyimli […]

Ofis Asistanı Arıyoruz yazısı ilk önce İnfotek üzerinde ortaya çıktı.

]]>
“Şirketimiz Maslak ofisinde çalışmak üzere aşağıda tanımlı olan pozisyonda görev alacak adaylar aramaktadır.”

*****

Tercihen önlisans veya lisans mezunu

Tercihen resepsiyonist veya ofis asistanı pozisyonlarında deneyimli olan

MS Office programlarına hakim

İngilizce bilen

Diksiyonu düzgün, iletişim becerileri güçlü

Çözüm odaklı

Kurumsal temsil yeteneğine sahip

Dış görünümüne özen gösteren, güler yüzlü

İnsan ilişkilier kuvvetli, takım çalışmasına uyumlu

Zaman yönetimi, planlama, organizasyon, koordinasyon ve takip becerisine sahip

Yazışma, raporlama ve görüşme süreçlerini yürütebilecek

Yazılı ve sözlü iletişimi kuvvetli

Detaylara önem veren, titiz, dikkatli, düzenli çalışmayı prensip edinmiş,

İstanbul Avrupa yakasında ikamet eden veya ulaşım problemi olmayan

Ofis Asistanı adayları aranmaktadır.

 

İŞ TANIMI:

Gelen telefonlara cevap vermek

Misafirleri karşılamak, gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeyi yapmak

Görüşme ve toplantı ortamlarının düzenini sağlamak

Kargo/kurye gönderilerini organize etmek ve takibini sağlamak

Evrak takiplerini gerçekleştirmek

Gerekli şirket içi ve dışı iletişimi sağlamak

Ofis içi tüm koordinasyon ve düzeni sağlamak

Yöneticilere gerekli olan raporlamaları yapmak

Yöneticilere ihtiyaç duyulan konularda destek vermek

Gerektiğinde ilgili departmanlara destek vermek

 

“İnfotek Yazılım ve Donanım Hizmetleri A.Ş. 1979 yılında iş uygulamaları ve bilgi teknolojileri alanlarında hizmet vermek amacıyla İstanbul’da kurulmuştur.”

İstanbul Maslak’ta bulunan İnfotek Türkiye’deki önde gelen ve güvenilir Microsoft iş ortaklarından biri olarak başta Microsoft Dynamics NAV ERP platformu olmak üzere çeşitli Microsoft iş teknolojileri konularında yerli ve yabancı pek çok müşterisine danışmanlık, proje yönetimi, eğitim ve destek hizmetleri vermektedir. Daha fazla bilgi için http://www.infotekas.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Ofis Asistanı Arıyoruz yazısı ilk önce İnfotek üzerinde ortaya çıktı.

]]>
http://infotekas.com.tr/ofis-asistani-ariyoruz.html/feed 0
ERP Danışmanı Arıyoruz http://infotekas.com.tr/erp-danismani.html Tue, 17 Oct 2017 13:45:12 +0000 http://infotekas.com.tr/?p=5524 Şirketimiz Maslak ofisinde çalışmak üzere aşağıda tanımlı olan pozisyonda görev alacak adaylar aramaktadır. ***** Üniversitelerin mühendislik ya da işletme bölümlerinden mezun İyi derecede İngilizce bilen Güçlü […]

ERP Danışmanı Arıyoruz yazısı ilk önce İnfotek üzerinde ortaya çıktı.

]]>
Şirketimiz Maslak ofisinde çalışmak üzere aşağıda tanımlı olan pozisyonda görev alacak adaylar aramaktadır.

*****

Üniversitelerin mühendislik ya da işletme bölümlerinden mezun

İyi derecede İngilizce bilen

Güçlü iletişim özellikleri olan, kendini ifade edebilen

Dış görünümüne özen gösteren

Ekip çalışmasına yatkın

Öğrenme arzusu olan ve yoğun tempoda çalışmaya hazır

Kendini sürekli geliştiren

Analitik problem çözme yeteneği gelişmiş

Eğitim verme ve sunum yapma becerileri olan

Tercihen ERP yazılımları eğitimi ve/veya danışmanlığında deneyimli

(Erkek adaylar için) Askerlikle ilişiği olmayan

 

ERP Danışman adayları aranmaktadır

 

“İnfotek Yazılım ve Donanım Hizmetleri A.Ş. 1979 yılında iş uygulamaları ve bilgi teknolojileri alanlarında hizmet vermek amacıyla İstanbul’da kurulmuştur.”

İstanbul Maslak’ta bulunan İnfotek Türkiye’deki önde gelen ve güvenilir Microsoft iş ortaklarından biri olarak başta Microsoft Dynamics NAV ERP platformu olmak üzere çeşitli Microsoft iş teknolojileri konularında yerli ve yabancı pek çok müşterisine danışmanlık, proje yönetimi, eğitim ve destek hizmetleri vermektedir. Daha fazla bilgi için http://www.infotekas.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

ERP Danışmanı Arıyoruz yazısı ilk önce İnfotek üzerinde ortaya çıktı.

]]>