amaçlı simülasyon dilleri


24 Haziran 2013

Simülasyon ve Modelleme

Simülasyonun Tanımı Simülasyon, gerçek bir sistemin modelini tasarlama süreci ve sistemin davranışını anlamak veya  değişik  stratejileri  değerlendirmek  amacı   ile,   geliştirilen  bu  model  üzerinde denemeler yapmaktır. (Halaç, […]