Tag Archives: amaçlı simülasyon dilleri

Simülasyonun Tanımı Simülasyon, gerçek bir sistemin modelini tasarlama süreci ve sistemin davranışını anlamak veya  değişik  stratejileri  değerlendirmek  amacı   ile,   geliştirilen  bu  model  üzerinde denemeler yapmaktır. (Halaç, 1982) Bir başka tanıma göre simülasyon, gerçek bir prosesin veya sistemin zamana bağlı olarak modelini tanımlayan matematiksel bir modeldir. Simülasyon ister elle, isterse bilgisayar ile yapılsın, bir sistemin yapay […]