anahtar başarı faktörleri


10 Haziran 2013

SWOT Analizi Nedir

SWOT  Analizi İçsel  ve  dışsal  analizler  sonucu  elde  edilen  belirli  bulgular  için  uygun  bir  format  oluşturulması  yararlı  olacaktır. Bunlar  içinde  en  çok  kullanılan, SWOT  analizi  olarak  […]