Bulut Bilişim Kararları

“Bir Taşla Üç Kuş Vurmak”
Gavin Williams

Bulut Bilişim Kararları, Teknik Uzmanlık alanından uzaklaşarak daha Stratejik Bir İş halini alıyor.
Avanade bünyesindeki işimden zevk almamın sebeplerinden biri de, önemli müşterilerle, karmaşıklığa yol açan teknoloji değişikliklerinin (bulut bilişim gibi) iş ve BT stratejileri üzerinde nasıl fark yaratacağına ilişkin sohbetler yapabilme olanağı bulmam. Yine de, bir müşteri için bu eğilimlerle ayrı ayrı başa çıkmak oldukça nadiren karşılaşılan bir durum. Bu eğilimler, gittikçe artan bir şekilde birbirine yaklaşıyor ve birbirinden ayrılmaz bir bütün haline geliyor, öyle ki bunlardan birini tek başına ele almak bile genellikle ilgili terimin tanımı hakkında tartışmalara yol açabiliyor.
Müşteri bağlılığı, genellikle müşterilere yeni çalışma şekillerini destekleyen iddialı programlar tasarlama konusunda yardımcı olmakla ilgilidir (hem iş süreçleri hem de çalışan/müşteri bağlılığı). Bu durumda, konu doğal olarak ses getiren mega eğilimlerin ne olduklarına ve müşteri kuruluşlarının BT stratejilerini göz önünde bulundururken neleri hesaba katmaları gerektiğine geliyor.
bulut-teknolojisi
Terimlerin anlamları ve tam olarak neyi kapsadıklarıyla ilgili tartışmalar bir yana, şu dört eğilimle ilgili genel bir fikir birliğine varılmıştır:
  • BT’nin Tüketicilere Uyarlanması
  • Büyük Veri
  • Sosyal İşbirliği
  • Bulut
Aslında, modern kuruluşlarda değişikliği teşvik eden 4 eğilim olduğunu söylemek yanlıştır. Değişikliği teşvik eden üç eğilim vardır bir de değişikliği sağlayan yetenek vardır. Bunu aşağıdaki şekille açıklayacağım.
En büyük bulut sağlayıcılarının binlerce değil milyonlarca kullanıcıyı destekleyebilecek son derece sağlam yapılar kurmak zorunda kaldıkları ve bu sağlayıcıların veri merkezlerinin genellikle PUE (güç kullanım verimliliği) bakımından gelişmiş oldukları gerçeğiyle bir arada düşünüldüğünde, bulut kullanımının kuruluşlar için hem genel hizmet dengesini artırmak hem de çevreyle ilgili sosyal yükümlülükleri yerine getirmek gibi ek avantajları vardır.

Aşağıda çeşitli eğilimleri ve bulutun onları nasıl sağladığını gösteren bir şema verilmiştir.

Bulut Tüketicilere Uyarlama Büyük Veri Sosyal İşbirliği
Açık internet bağlantısı olan her yerde kullanılabilir Kullanıcılar istedikleri yerde çalışabilir. Yüksek hareketliliği destekler. Akışların OI oluşturan cihazlardan doğrudan buluttaki veri analizi deposuna iletilmesini sağlamak mümkündür. Tüketicilere uyarlamayla birlikte, insanların çok daha gerçek zamanlı bir biçimde bilgi depolamasına ve bu bilgileri birbiriyle güvenli bir şekilde paylaşmasına olanak tanır.
Pratikte sınırsız ölçekleme ile son derece Esnektir Talep, hızlı destek için esnetilebilir Bir kuruluşun bilgi varlıklarının %60 ila %80’i yapılandırılmamış veriden (dosyalar/e-postalar/görüntüler vb.) oluşur ve bu veriler genellikle yıldan yıla %27 ila %33 oranında artış gösterir. Sağlanan ölçek, kullanıcıların bilgileri toplayıp yeni çalışma yöntemleri keşfetmek amacıyla bir araya getirerek daha fazla bilgiyi elde tutmalarını ve analiz etmelerini sağlar.
Kullanım Başına Gerçek Ödeme Yüksek ölçekle bir araya geldiğinde, gerçek tüketime dayalı fiyatlandırma, düşük-sıfır maliyetle yeni girişimlerde bulunmaya olanak tanır. Bu, amaca uygun ve çok daha az fire veren verimli BT pazarlarını teşvik eder. Büyük depolama alanları edinebilme ve çalışma amaçlarına uygun hesaplama yapabilme kabiliyeti sayesinde büyük veri kümeleriyle daha fazla çalışma yapılabilir ve daha sonra bu çalışmalar kullanıma sunulabilir.
Yapılandırılmamış verilerde, talep, marjinal kullanım maliyetleri en az değere sahip verinin marjinal değerine ulaşıncaya kadar artış gösterebilir, ardından da gerek duyulduğunda değişebilir.
Kimilerinin başarılı oldu, kimilerinin de güç kaybettiği sosyal ağ kullanımı alanında “karanlıkta büyük bir adım atmak” yerine, kuruluşlar, sosyal ağ kullanımına yönelik çok sayıda farklı aracı kullanarak basit pazar güçlerinin en başarılı olan aracı seçmesini sağlayabilirler.
Büyük ölçek ekonomilerini yansıtan çok düşük maliyet Yeni girişimler son derece ekonomiktir Ek veri işlemeye yönelik daha kolay elde edilen örnek iş durumları sayesinde kuruluşlar daha fazla bilgi edinir Sosyal işbirliğinin erişim alanını büyütmek ve genişletmek.
En büyük eğilimlerden hangisi ilk olarak aklınıza gelirse gelsin, bulut hizmetinden son derece yararlanan tutarlı bir strateji oluşturmak, söz konusu eğilimi optimize etmek için temel dayanak noktası olacak ve diğer mega eğilimleri desteklemek gibi avantajlı yan etkiler sağlayacaktır.