Bulut mu, Yoksa Yerinde Barındırma mı?

Günümüzde veri yönetimi konusunda şirketlerin pek çok seçenekleri mevcuttur. Herşeyi kendi altyapınızda tutmak veya alternatif olarak bulut barındırmasından yararlanmak ta bu seçeneklerden iki tanesidir. Aslında biraz inceleyince görüyoruz ki bu iki seçenek arasından birini tercih etmek genellikle hiç de basit bir karar değil.

Bu yazıda mümkün olduğunca tarafsız bir bakış açısıyla bu kararı verme konusunda size yardımcı olabilecek bazı donelere değineceğiz.

Teknolojinin ilerlemesi ve sahip olma maliyetlerinin düşmesiyle günümüzde şirketler için kendi donanım ve ağlarına sahip olmak eskisine göre çok daha avantajlı ve ekonomik bir hale gelmiş durumda. Peki bundan da daha avantajlı ve karlı bir çözüm sunan bulutta barındırma hizmetleri iyi bir çözüm müdür?

Bu sorunun cevabı içinde bulunduğunuz özel duruma göre farklılık gösterebilir. Öncelikle düşünmeniz gereken kullanmayı planladığınız hizmet veya yazılımdır. Temel nokta her türlü çözümün bulut veya fiziksel ortamlarda aynı şekilde performans göstermemesidir. Bu noktada kullanabilirlik açısından önemli bir fark yoksa diğer özellikler karşılaştırılabilir.

İkinci en önemli nokta güvenliktir. Bulut tabanlı sunucularda bir başkasının altyapısına güveniyorsunuz öyle değil mi? Bu, o kadar yaygın bir korku ki, azımsanamayacak sayıda teknoloji lideri güçlü İnternet servislerinin bir güvenlik kabusu olduğuna inanıyor. Peki bu gerçekten doğru mu?

Bu yazıda bu ve diğer açılardan bu iki platform konusunda tarafsız bazı içgörülere değineceğiz.

Bulut Barındırma

Bulut mu, Yoksa Yerinde Barındırma mı?

Bulut Ortamı Hakkında Kısaca

Bulut ortamı; kullandığınız veri, program ve uygulamaları bulunduğunuz konumda bulunan bir sunucu veya sabit disk üzerinde tutmak yerine, İnternet üzerinden ulaşılabilecek şekilde tutabildiğiniz uzakta bulunan ortamdır.

Ciddi bir esneklik avantajı sağlayan bu yaklaşımın en önemli sorunu fikri mülkiyettir. Çevrimiçi olarak tutulan bu verinin sahibi kimdir? Hizmet sağlayıcı verileriniz üzerinde hak beyan edebilir mi? Ya devlet?

İkinci sorun ise çevrimiçi olarak tutulan bu verinin güvenliğiyle ilgilidir. Hizmet sağlayıcı bulutta bulunan verilerinize istediği an ulaşabilir mi? Veriler yanlışlıkla silinebilir mi? Bu hizmet sağlayıcılar kanuni amaçlarla verilerinizi üçüncü taraflarla paylaşabilir mi?

Bir müşteri olarak bu tür hizmetleri almak için hangi şirketi seçtiğiniz ve seçtiğiniz şirket ile nasıl bir gizlilik anlaşması imzaladığınız önemlidir. Yukarıda yazılı olan soruların ve benzerlerinin cevapları genellikle bulut hizmetini sağlayan şirkete bağlıdır ve bahsi geçen gizlilik anlaşmasında yazılıdır.

Fiziksel Sunucu Ortamı

Diğer taraftan fiziksel sunucu ortamı bir firmanın kendi ağı ve sunucuları üzerinde kurulum sağlar. Yalnızca satın alınan yazılımın lisansını gerektirir. Güvenlik açısından tam olarak kontrol sağlar.

Fakat bunun yanısıra yerel olarak barındırılan yazılımlar sunucu donanımı, yazılım lisansları, entegrasyon ve sürekli BT desteği gerektirdiğinden bulut ortamından daha pahalıdır. Ve genellikle başlangıçta tahmin edildiğinden çok daha yüksek bakım maliyetleri gerektirir.

İki Ortamın Karşılaştırması

British Telecom tarafından yakın bir zamanda teknoloji liderleri arasında yapılmış olan bir araştırmaya göre bu liderlerin %49’u bulut tabanlı hizmetlerin güvenlikleri hakkında ciddi kaygı duyduklarını ifade ettiler. %76’sı bulut tabanlı hizmetler hakkındaki en büyük kaygılarının güvenlik olduğunu belirttiler.

Bu da demek oluyor ki bulut hizmetleri konusunda hala şüphesi olan gruplar var. Bu gruplara göre fiziksel sunucular şirket ortamında bulunduğu için daha güvenli.

En azından teorik olarak.

Bir şirket kendi veri merkezini oluşturduğunda bu verilere kimlerin ve ne şekilde ulaşabileceği konusunda kontrol sahibi olması gerekir. Teorik olarak doğru bir yaklaşım, fakat istatistiklere göre kendi sunucularını barındıran şirketlerdeki güvenlik açıklarının çok büyük bir bölümü personelin kötü niyetli girişimlerinden dolayı ortaya çıkıyor. Bu şekilde oluşan açıklar konusunda şirketlerin önlem almaları ve meydana gelen hasarı düzeltmeleri de genellikle çok uzun zaman alıyor.

Buna karşılık bulutta barındırlan verilere fiziki olarak ulaşmak bir yana, genellikle çoklu lokasyonlarda tutulduğu için nerede olduğunu bilmek dahi mümkün değildir. Bu verilerin üzerinde güvenlik açığı oluşsa bile, bulut hizmeti sağlayıcı şirket çok hızlı bir şekilde önlem alır ve müşterilerini uyarır.

Burada önemli olan güvenliğin korunmasıdır. Bulut hizmeti sağlayıcı şirketlerin asli kaygısı sundukları çözümü güvenli tutmaktır. Eğer şirketinizde yerel olarak barındırılan çözümler için benzer yatırımlar yaparak aynı seviyede ve sürekli güvenliği sağlama imkanınız yoksa, güvenliği bu karşılaştırmada ana kriter olarak kabul edip etmemeyi bir kez daha düşünmek iyi olabilir.

Bulut ERP Çözümü

Hangi Sistem Daha Kesintisiz Çalışıyor?

Kendi sunucularını tutma seçeneğini savunanlar genellikle sistem elimizin altında olduğu için sunucu bakımlarının çok daha kontrollü yapılabileceğini savunurlar. Bu bakış açısına göre sistemler üçüncü bir partiye devredildiğinde çıkabilecek sorunlarda karşılaşılabilecek bekleme süreleri uzar.

Bulut hizmet sağlayıcılara göreyse sistemlerinde karşılaşılabilecek hizmet kesintileri oldukça azdır. Ve eğer böyle bir durum oluşursa yedek sistemleri mevcut olduğundan dolayı bekleme süreleri çok kısadır.

Bulut ve yerinde barındırma seçeneklerini karşılaştırırken gözönünde bulundurulması gereken diğer unsurlar şunlardır:

  • Sahip olma maliyeti
  • Esneklik
  • Büyüme ve ölçeklenme
  • Performans
  • Kişiselleştirme
  • Sürüm yükseltme

Sahip Olma Maliyeti

Yerinde barındırma hizmetlerine sahip olmak için bir ön yatırım yapılması gerekir. İhtiyaçları karşılayacak donanım, sunucular ve yazılımların yanısıra sistemi yönetecek tecrübeli BT uzmanlarına ihtiyaç vardır. Sistem bir kere çalışmaya başladıktan sonra ise belli güvenlik seviyelerinin sağlanması, bakımlar, güncelleme gibi ihtiyaçlar için para ve zaman harcamaya devam etmek gerekir.

Bulut tabanlı sistemlerde ilk maliyetler oldukça düşüktür, zira yukarıda bahsedilen yatırımların pek çoğuna ihtiyaç olmaz. Basitçe yazılımın kurulumu yapılarak hemen İnternet üzerinden ulaşmaya başlanabilir. Bakımları, güncellemeleri ve sistem güvenliğinin sağlanmasını ise bulut hizmet sağlayıcı gerçekleştirir. Bulut hizmetleri genellikle kullandıkça öde abonelik modeliyle çalışır. Planlama ve veri kullanımı açısından doğru yönetildiği taktirde bazı avantajlar sağlar.

Bir araştırmaya göre bulut tabanlı ERP yerinde barındırılan ERP’ye göre 100 çalışanlı bir şirket için dört yıl içerisinde yaklaşık %50 düşük maliyet sağlıyor.

Çalışma ve Genişleme Esnekliği

Eğer şirketinizde genişleme beklentisi varsa yerinde barındırma yeni cihaz, lisans ve personel yatırımına ihtiyaç duyabilir. Bulut çözümlerinde yeni bölgelere genişlemek için büyük yatırımlar yapmaya gerek yoktur. Yerinde barındırma sistemleri genelde veriye dışarıdan ulaşım gereken durumlarda ek ve karmaşık güvenlik profillerine ihtiyaç duyarlar. Bulut tabanlı sistemlerde ise zaten veriye dışarıdan ulaşıldığı için değişik konumlardan ulaşım sorun yaratmaz.

Fakat eğer ulaşımla ilgili bir sorun yaşarsanız hemen ulaşabileceğiniz ve sorunu sizin için çözecek bir sistem yöneticiniz olmadığından bulut servis sağlayıcının müşteri destek sistemiyle temasa geçmeniz gerekir.

Bulut ERP Çözümleri Faydaları

Bulut ERP Çözümleri Faydaları

Sürekli Çevrimiçi mi?

Bulut uygulamalarının çok önemli bir özelliği sürekli ve güvenilir bir biçimde çalışan, hızlı bir İnternet bağlantısı ihtiyacıdır. Bulut uygulamaları kullanım için İnternet ulaşımına bağımlıdırlar. Fakat dünyanın her yerinde İnternet bağlantısı aynı güvenilirlikte olmadığından bu durum bazı uluslararası şirketler için sorun yaratabilir.

Bu durumda bu şirketlerin problemli İnternet bölgelerinde çevrimdışı çalışan, bağımsız sistem yatırımları yapmaları gerekir.

Tabii buna karşılık bulut tabanlı çözümlere fiziksel bir ofise ihtiyaç duymadan dünyada istenilen herhangi bir noktadan çeşitli cihazlarla ulaşabilme avantajı da gözönüne alınabilir.

Kişiselleştirme

Yerinde barındırılan uygulamalar kullanacak olan işletmenin ihtiyacına göre tam olarak kişiselleştirilebilirler.

Bulutta barındırılan çözümlerse belli başlı merkezlerden yüksek sayıda müşteriye hizmet verdiğinden (her zaman olmasa da) genellikle yerinde barındırılan uygulamalar kadar kişiselleştirilemezler.

Sürüm Yükseltme

Yerinde barındırılan uygulamalarda ilgili ek maliyetlere katlanmak kaydıyla sürüm yükseltme üzerinde tam kontrolunüz vardır. Sürüm yükseltmenin nerede ve nasıl yapılacağına tamamıyla siz karar verirsiniz.

Buna karşılık pek çok bulut uygulaması ek maliyet gerektirmeyen günlük, haftalık ve aylık otomatik güncellemeler yaparlar.

Bu durum yeni güncellemelerden ücretsiz olarak yararlanmanızı sağlarken, eğer rızanız dışında gerçekleşen güncellemeler söz konusuysa personeliniz üzerinde rahatsız edici etki yapabilir.

Diğer

Dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta bulut uygulamasının devamlılığıdır. Eğer kapanacak olursa işimizi ciddi bir risk altına sokar. Bulut uygulamaları çok uzun zamandır kullanılmakla beraber, bu konudaki tartışmalar devam etmektedir. Burada konu yine kullandığınız uygulama ve hizmet sağlayıcının güvenilirliğine gelmektedir.

Özet

Güvenlik açısından her iki çözümün de kendine göre avantaj ve dezavantajları vardır. Fakat iyi bir bulut hizmet sağlayıcı yerinde barındırmaya göre çok daha güvenli bir ortam sağlar.

Çoğunluk işletme için güvenilir bir iş ortağından hizmet sağlamak kaydıyla bulut ortamının avantajları dezavantajlarından daha fazla olmakla birlikte bazı özel durumlarda yerinde barındırma tercih sebebi olabilir..