Dijital işletmeye dönüşüm

Dijital odaklı bir dünya için yeniden tasarım artık hemen hemen her kuruluş için bir gereksinim olarak görülüyor.

Eve Enslow

Günümüzde her işletmeye ve her sektöre yayılan bir tek kelime varsa o da dijital kelimesidir. Dijital bir kuruluş haline gelmek, bazen dijitalleşme olarak da adlandırılır, sektörde hayatta kalmak için çok büyük önem taşır, ancak ileriye giden yol her zaman net değildir. Peki dijital bir işletme haline gelmek aslında ne anlama geliyor?

Belki de ilki ve en önemlisi, dijital yolculuğun yalnızca varolan analog işlemlerin dijital işlemlere dönüştürülmesi anlamına gelmediğidir. İşletmeye bir dijital katman eklemek de değildir. Dijitalleşme daha çok müşterilerinizle nasıl iletişime geçtiğiniz, işletmenizi nasıl yönettiğiniz ve ürün ile hizmetlerinizi nasıl sunduğunuz konusunda yeniden düşünmektir. Dijital bir işletme mobil cihazların ve bağlı araçların yayılmasından bağlı insanların oluşturduğu sosyal dokuya, gitgide daha çok kullanılır hale gelen ve artarak büyüyen veri kümelerine ve bulutun sunduğu bağlantılara ve zengin hizmetlere kadar dijital dünyanın sağladığı bağlantılar yoluyla insanları ve nesneleri bir araya getirir. Bir işletme tüm bu teknolojilerin sunduklarından gerçekten yararlandığında: sürekli ve hızlı inovasyon ve farklılaşma için muazzam fırsatlar elde edilebilir. Nesnelerin İnterneti’nden 3D yazıcılar ile toplu kişiselleştirmeye kadar yeni çıkan dijital iş alanlarına adım atmak işletmeleri büyük değerler üretmeye yönelik konumlara getirir.

Dijital işletmeye dönüşüm

Elbette, her önemli fırsat beraberinde riskleri getirir, siber suçlardaki hızlı yükseliş bunların yalnızca bir örneğidir. Ancak sonuç olarak dünya çapındaki her sektörü etkileyen dijital güç, daha büyük riskleri geride bırakmaktadır.

İşletmelerin bu kadar büyük ölçüde dönüştürülmesi, doğru vizyona ve yeteneklere sahip doğru insanların bulunmasına bağlıdır. Yükselişte olan bir işe alım eğilimi, yeteneklerin bulunmasına odaklanmış durumdadır. Yetenek veya daha kesin konuşursak yeteneklerin olmaması dijital odaklı büyümenin önündeki en büyük engeldir. Yakın tarihli Gartner araştırması “tüm CIO’ların yaklaşık yarısının kuruluşlarının gelecek için doğru yeteneklere ve becerilere sahip olmadığını düşündüklerini” ve CIO’ların “dört kişiden yalnızca birinin dijital kurumsal zorlukları karşılayabileceğini düşündüklerini” göstermektedir.1

Yetenek zorunluluğuna ek olarak, dijital bir iş gücünün olması da dijital işletmeye dönüşmek için stratejik önem taşımaktadır. Günümüzün tipik tüketicilerinin dijital hayat tarzı insanların çalışma ve işbirliğinde bulunma tarzlarını etkilemektedir. Microsoft’ta biz buna “ikili kullanıcı” diyoruz; yani kişisel dijital yaşamlarının yanı sıra işleri için de teknolojiyi kullanan insanlar. Yoğunlaşan mobil bağlantı, çevrimiçi sosyal etkileşimler ve gitgide artan veri ve analitik araç erişimi kuruluş çapında rolleri güçlendirirken çalışanların iş ortamlarına yönelik beklentilerini de yükseltiyor. Bir şirket dijital iş yerini ne kadar başarılı bir şekilde oluşturursa, gereksinim duyduğu yetenekleri kendine çekme ve işletmenin dönüşümünü destekleyecek dijital zekalı kültür oluşturma şansı o kadar yüksek oluyor.

Dijital dalganın etkisi tüm kuruluş çapında hissediliyor ve pazarlamadan finansa, İK’dan satışa çeşitli sektörlerdeki iş liderleri teknolojiye ayrılan bütçe konusunda daha çok etkiye sahip oluyor. Örneğin: Gartner araştırması, 2013 yılında dijital pazarlama harcamalarının %20 oranında artarak gelirin %3,1 oranına ulaştığını gösteriyor.2 Dijital işletme girişimlerinin başarısı veya başarısızlığı bu iş liderlerine dayalı olduğundan, stratejilerini destekleyecek dijital teknolojilerden girdi elde etmeyi beklemeleri çok doğal.

Peki tüm bunlar BT kuruluşları için ne ifade ediyor? Etki kuruluştan kuruluşa değişse de, iş liderleri ile daha derin ilişkiler kurma fırsatı ve tüm işletme çapında teknoloji yatırımı kararlarında stratejik bir genel görünüm sağlama olanağı sunuyor.

Analistlerden, müşterilerden ve sektör liderlerinden aldığımız mesajlar çok açık:

Bir işletmenin dijital dönüşüme ne kadar başarılı uyum sağladığı, gelecekteki rekabetçiliği ve hayatta kalmasını doğrudan etkileyecek.

Hiçbir işletme ve sektör bu değişikliklerden etkilenmekten kurtulamayacak. Her ürün ve hizmet, yani her işletmenin her yönü, etkilenecek. Ve şimdi harekete geçme zamanı. Dijital devrimi bugün benimsemeyen işletmeler, geçmişte İnternet teknolojisine uyum sağlamakta güçlük çeken işletmelere benzer bir son ile karşı karşıya.

Tüm Microsoft çapında bizler de bir yandan bu dijital çağa dönüşüyor, bir yandan da üretkenlik ve verimlilik şirketi olarak köklerimize bağlı kalıyoruz. Üretkenlik her şirketi ve her kuruluşu güçlendirebilir, bizler de üretkenliği kuruluş çapında insanlar, ekipler ve iş süreçleri için tek bir bağlı dijital alt katman olarak görüyoruz. Aynı zamanda bireyler, BT ve geliştiriciler için bağlı platformlar üzerinde çalışıyoruz. Bu kapsamlı görünüm, giderek daha dijital hale gelen dünyada daha karmaşık, incelikli ve gerçek günlük zorlukları çözmemizi sağlıyor.

Makale www.microsoft.com web sitesinden alınmıştır…

 

1-Mok, Lily, Diane Morello ve Diane Berry. Gartner araştırmasından elde edilen içgörüler: CIO iş gücü ve kuruluşlar üzerinde dijital işletmenin etkisi. Gartner, Inc. Ağustos 15, 2014.

2-Swanton, Bill ve Michael Smith. Dijital işletmeler her bütçeyi BT bütçesi haline getirdiğinde BT’nin dört geleceği. Gartner, Inc. Ağustos 14, 2014.