dynamics-puf-1

microsoft Dynamics nav püfleri, Office 365 ve bi araçlarını kullanarak raporlama yapmak birinci bölüm