E-Belgeler Yeni Dönem

E-Belgelerde Yeni Dönem VUK 509 Yayımlandı

19.10.2019 tarihinde 30923 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Defter Genel Tebliği ve Vergi Usül Kanunu Genel Tebliği ile çok kapsamlı bir Elektronik Belge Düzenlenmesi yapılmıştır. Bu Tebliğlere bağlı olarak e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye, e-Defter, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu ve e-Bilet gibi kullanılmakta olan belgelere ek olarak ayrıca e-Sigorta Belgesi, e-Gider Pusulası, e-Dekont ve e-Döviz Alım Satım Belgelerini düzenleyen mükellefler de kapsama alınmıştır.

Geçiş süreleri ve kapsama giren mükellefler hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

E-Fatura


Kimleri KapsıyorNe ZamanNasıl
Brüt Satış Hasılatı 5 Milyon TL ve Üzeri 01.07.2020Zorunlu
EPDK Lisanslı Şirketler (bayiler dahil) ÖTV-I01.07.2020Zorunlu
Motorlu Taşıtlar (İmal, ithal, Bayiler) ÖTV III01.07.2020Zorunlu
İnternet Aracılığı İle Satış Kiralama İşlerine
İnternet siteleri yoluyla aracılık edenler
01.07.2020Zorunlu
İnternet reklamları yayınlayan, İnternet reklam hizmet aracıları 01.07.2020Zorunlu
Komisyoncu veya tüccar olarak sebze-meyve ticareti yapanlar01.07.2020Zorunlu
Bavul ticareti yapan firmalar01.07.2020Zorunlu
Kamu kurum ve kuruluşlarBilinmiyorÖzel Grup
GİB'in belirleyeceği özel kuruluşlarBilinmiyorÖzel Grup

E-Arşiv - Fatura


Kimleri KapsıyorNe ZamanNasıl
E-fatura uygulamasına dahil olanlar01.01.2020Zorunlu
İnternet aracılığı ile satış kiralama işlerine
internet siteleri yoluyla aracılık edenler
01.01.2020Zorunlu
İnternet reklamları yayınlayan internet reklam hizmet aracıları01.01.2020Zorunlu

E-Defter


Kimleri KapsıyorNe ZamanNasıl
E-fatura uygulamasına dahil olanlarYılbaşında 01.01.2020
Yıl içinde 01.01.2021
Zorunlu
Bağımsız denetime dahil olan şirketler01.01.2020Zorunlu
Kamu kurum ve kuruluşlarİsteğe bağlıİsteğe Bağlı

E-İrsaliye


Kimleri KapsıyorNe ZamanNasıl
Akaryakıt istasyonları dahil olmak üzere
EPDK lisanslı şirketler (bayiler dahil) - ÖTV I
01.07.2020Zorunlu
Motorlu taşıtlar (İmal,ithal,bayiler) ÖTV III01.07.2020Zorunlu
Maden işletme ruhsat sahipleri ve
bu kişilerle yaptığı sözleşme ile maden üretenler
01.07.2020Zorunlu
Şeker imalatçıları01.07.2020Zorunlu
Demir ve çelik üreticileri GTİP72 / GTİP7301.07.2020Zorunlu
Gübre takip sistemine kayıtlı kullanıcılar01.07.2020Zorunlu
25 milyon TL ve üzeri kazanç elde eden e-fatura mükellefleri01.07.2020Zorunlu
Komisyoncu ve tüccar olarak sebze-meyve ticareti yapanlar01.07.2020Zorunlu
BİB'in belirleyeceği özel gruplarBilinmiyorÖzel grup