ERP – Kurumsal Kaynak Planlama Sistemlerinin Özellikleri

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ

ERP sistemleri, üretimde darboğazların giderilmesine, dağıtım kaynaklarının daha iyi planlanmasına, müşteri hizmetlerinin iyileştirilmesine ve stokların minimum seviyede tutularak en iyi şekilde kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Ülkemizde ERP yazılımları özellikle büyük ölçekli işletmelerde giderek yaygınlaşmakta ve birçok sektörde uygulanma alanı bulmaktadır.

Bu bağlamda ERP sisteminin temel özellikleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir

– Tüm sektörleri hedef alan ve kurulumu esnasında ve sonrasında özelleştirilebilen açık kodlu yazılım paketidir. Hedef sektörü tanımlanmamış olan bu standart paketler, kurulum esnasında kurumun ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilmektedirler.

– ERP yazılımları, bir veri tabanı yönetimi yazılımı, ara katman yazılımı ya da bir işletim sistemi yazılımdan ziyade bir uygulama yazılımıdır.

– Hem ana verileri hem de iş süreçlerine ait verileri tutan bütünleşik bir veri tabanıdır.

– Temel iş süreçleri hakkında çözüm önerileri sunar.

– Birçok kurumsal işlevi hedeflemeyi desteklemesinden dolayı yüksek oranda işlevsel bir yapıya sahiptir.

– ERP ürün paketleri dünya genelinde, ülkelerden ve bölgelerden bağımsız çözümler sunmak üzere tasarlanmıştır. ERP paketleri ülkeden ülkeye farklılık gösteren muhasebe işlemleri, özel biçimli belgeler oluşturulması (teklifler, faturalar v.s.) ve insan kaynakları yönetimi gibi işlevleri ülkesel gereksinimlere uygun bir şekilde yerine getirir.

– Temel ERP ürün paketi dünya ölçeğinde kullanımı sağlamaya yeterli işlevselliği içermesi sayesinde bazı sektörleri değil tüm sektörleri hedefler.

– ERP yazılımları işletmenin tedarik yönetimi, sipariş yönetimi ve ödeme işlemleri gibi tekrar eden ve sürekli olan iş süreçlerini destekleyen bir yapıya sahiptir.

 

Kurumsal Kaynak Planlaması Sisteminin Avantajları

Her sistemde olduğu gibi ERP sistemlerinin avantaj ya da dezavantajları yönünde farklı görüşlere rastlanmakla birlikte bir ERP sisteminin olası avantajları aşağıdaki gibi ifade edilebilir

– Rekabetçi baskılara ve piyasa fırsatlarına daha hızlı tepki vermesi,
– Daha esnek ürün konfigürasyonu,
– Stokların azalması,
– İşletme içi koordinasyon artışı,
– Üretim performansı artışı,
– Stratejilere uygun işletme yönetimi,
– İşletme kaynaklarının verimli ve etkin kullanımı,
– Müşteri memnuniyetinde artış,
– Bilginin entegrasyonu ile tek bir noktadan gerekli bilgilere ulaşma imkânı,
– Bilginin kesintisiz biçimde paylaşılması,
– Kullanılan bilginin kalitesinin geliştirilmesi,
– Direkt işlem maliyetlerinin azaltılması,
– İşletme kaynaklarının verimli ve etkin kullanımı,
– Fabrikalar arasında malzeme, işçilik, makine–teçhizat, bilgi gibi üretim ve dağıtım kaynaklarının ortaklaşa ve verimli kullanımının sağlanması,
– Müşteri, dağıtım merkezi, üretim ve tedarikçi arasında yakın işbirliği ve bilgi iletişim ortamının sağlanması.
– ERP sistemi, işletmedeki tüm bilgi sistemi kaynaklı problemleri giderecek bir çözümdür ve işletmenin tüm işlerini yürütmek için ihtiyaç duyacağı tek bilgi sistemi olma yolunda ilerlemektedir.
– ERP yaklaşımı, işletmenin tümünde sistemi hem basitleştirir hem de standardize eder ve gelecekte sistemin güncellenmesini daha kolay hale getirir.
– ERP sistemi, bilişim teknolojileri ile ilgili işlemlerinin maliyetini düşürür ve kurumsal bilişim sistemlerinin sürekliliğini sağlamak için gerekli personel sayısını azaltır.
– ERP, sistemi, tüm süreçleri birbirine entegre etmeye zorlar ve yüksek seviyede veri entegrasyonu sağlanır.
– ERP sistemleri, çeşitli süreçler için en iyi uygulamaları içerek, kurumun sistemleri hızlı ve kolay bir şekilde yapılandırmasını ve böylece uygulama maliyetlerini en aza çekmesini sağlar.
– ERP sistemleri daha iyi bir küresel entegrasyon yapısı sunar.

detaylı bilgi almak için +90 212 803 02 12 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.