ERP Sistemlerinde Devreye Alma

ERP Sisteminin Uygulama Yöntemleri

ERP sistemine geçiş uygulamalarında temelde üç yöntem bulunmaktadır. Bunlar direkt geçiş, kademeli geçiş ve iki sistemin bir arada kullanılarak geçiş yapılması yöntemleridir…

Direkt Geçiş (The Big Bang)
ERP uygulama yöntemleri arasında, isletmeler açısından en zoru direkt geçiş yöntemidir. Bu yöntemde gereken ön hazırlıktan sonra eski sistem bir anda kesilerek tamamen yeni başka bir sisteme geçilir. Bu yöntemin riski bir anda yepyeni bir yazılım ve is yapma biçimi ile karşı karşıya kalınmasıdır. İşletmenin çapı büyük veya hedeflenen entegrasyon çok geniş ise önerilmemektedir.

ERP Sistemlerinde Devreye Alma

 

Kademeli Geçiş (Franchising Strategy)
Çok sayıda şubeye sahip olan isletmelerin, isletmenin tek bir bölümünde veya sınırlı bir uygulama alanından başlanarak ERP sistemine geçmeleri yöntemidir. Yasanabilecek aksaklıkların sistemin tümümü değil de sadece bir bölümünü etkileyecek olması bu geçiş yönteminin en önemli avantajıdır. Öte yandan toplam geçiş süresinin uzayabilmesi ve projenin tamamının en bastan görüntülenememesi bu yöntemin olumsuzlukları olarak göze çarpmaktadır.

Yeni Sistem (Slum-dunk)
Daha küçük ölçekli, değişim mühendisliği çalışmaları ile paralel ERP sistemleri sayesinde büyümeyi hedefleyen isletmelerin kullandığı bu geçiş yönteminde, gerek alınan yazılımın gerekse de çalışanların zorlanmadan ERP sistemine geçişleri hedeflenmektedir. Geçmişte kullanılan operasyonel sistemleri yetersiz olan isletmelerin tercih ettiği, uygulama tecrübesi arttıkça ilavelerin yapıldığı uzun süreli ama en az sorunla karşılaşılan yöntem olarak değerlendirilmektedir. Yeni sistem yönteminde, geçmişteki sistem tamamen terk edilmeden, yeni sistem de parça parça devreye alınır. Bu yöntemin en önemli dezavantajı ise, ERP’ye geçiş süresinin çok uzun olmasıdır.

 

Kaynak : Uygur Altay