ERP Sistemlerinin Uygulama Amacı

ERP Sistemlerinin Uygulanmasındaki Amaçlar, Sistemin Seçimi ve Kurulum Süreci

İşletmelerin kurumsal kaynak planlaması sistemleri uygulamadaki amaçları yedi başlık altında toplanabilir ki bunlar;

 1. İş süreçlerinin yeniden yapılandırılmasını kolaylaştırmak,
 2. Ayrık imalat, dağıtım kanallarını kontrol edebilmek,
 3. Bilgi teknolojisi yapısını geliştirmek,
 4. Üretim yönetiminde etkinlik sağlamak,
 5. Satın alma yönetiminde etkinlik sağlamak,
 6. Pazarlama yönetiminde etkinlik sağlamak,
 7. Muhasebe ve Finansal yönetimde etkinlik sağlamak.

Sistemin kurulması için bu amaçlar belirlendikten sonra işletme piyasadaki hangi sistemi seçecek?, hangi sistem işletmenin yapısına daha uygun? ve ihtiyaçlarına daha iyi cevap veriyor? gibi konulardaki soruları konusunda karar vermek zorundadır ki bu kararlar şunlardır:

İhtiyacın ortaya çıkması,

 • Seçim ekibinin kurulması,
 • Seçim kriterlerinin belirlenmesi,
 • Alternatiflerin ortaya konması,
 • Fayda/ maliyet analizlerinin yapılması,
 • Alternatifler arasında seçim yapmak,

 

erp-sistemlerinin-uygulanmasi

 

Belirlenen yazılıma ilişkin sözleşmenin hazırlanması. İşletme sistemin kurulumu ile ilgili kararları netleştirdiğinde ve hangi firmayla anlaşacağını kararlaştırdığında artık sistemin kurulum aşamasına geçilir. Kurumsal kaynak planlaması sistemlerinin kurulumunda istenilen başarının elde edilebilmesi için yazılım, yerel destek ve uygulanabilirlik unsurları göz önüne alınmalıdır. Kurumsal kaynak planlaması sisteminin kurulumu yedi temel aşamadan oluşmaktadır ki bunlar:

 1. Proje ekibini oluşturmak,
 2. Proje hedeflerinin belirlenmesi,
 3. İş süreçlerinin belirlenmesi,
 4. İş süreçlerinin yeniden yapılandırılması,
 5. ERP paket kurulma süreci,
 6. Sistemin çalışır halde tutulması,

İşletmelerde ERP sistemlerinin kurulup tam çalışır hale getirilmesi iyimser bir yaklaşımla en az 3 – 6 ay sürmektedir. Daha sonra ise sistemin sürekli çalışır halde tutulması gerekir ki bu bağlamda ERP sistemlerindeki en önemli iki anahtar kelimesi iş süreçleri ve işletme kültürüdür. Kurulan sistemin sürekliliğini sağlayabilmek için işletmenin iş süreçlerine odaklanmış ve sistemin mantığını ve önemini çalışanlarına benimsetmiş olması şarttır.