ERP Yazılımından Beklenen Faydalar

ERP Yazılımından Beklenen FaydalarERP sistemlerini kuran birçok işletme (ortak veri tabanı sayesinde) kurumsal bilgi bankası yaratarak fonksiyonlar arası bilgi tutarsızlığını azaltmayı amaçlamaktadır. ERP sistemleri  sayesinde, veri kaydetme ve veri işleme sürecindeki hatalar azalmakta; çalışanlar karar alma  süreçlerinde kullanacakları bilgilere anında ulaşabilmektedirler. ERP sistemleri, aynı zamanda işletme içindeki bilginin paylaşılmasına imkân vererek fonksiyonlar arası entegrasyonu kolaylaştırmakta ve güncellemeleri otomatik olarak gerçekleştirmektedir. Bu özellikleriyle ERP, maliyetlerde azalışı sağlamakta ve karar alma faaliyetlerini iyileştirmektedir (Poston ve Grabski, 2001; 272).

Yapılan araştırmalar, ERP sistemlerinin işletme performansını artıracağına inanıldığını ortaya koymuştur. Özellikle işletmeler ERP sistemlerinin;

• Maliyetleri azaltmasını;
• Karar alma sürecine destek olmasını;
• Daha güvenilir ve hızlı bilgi akışı sağlamasını;
• İşletme fonksiyonları arasında entegrasyonu sağlayarak müşteri tatminini artırmasını;
• İşletme içinde ve tedarik zinciri boyunca bilgilere kolayca ulaşmayı sağlamasını ve
• E-ticareti mümkün kılmasını beklemektedirler (Poston ve Grabski, 2001; 273).

erp-yazılımından-beklenen-faydalar

Diğer taraftan, Fortune 500 firmaları üzerine yapılan bir araştırmada, ERP sistemi kuran  işletmelerin stok maliyetlerinin ve personel maliyetlerinin azalmasını; üretim ve sipariş yönetimlerinin etkinlik kazanmasını; bilgi akış süreçlerinin ve iş süreçlerinin iyileşmesini bekledikleri sonucu ortaya çıkmıştır (Poston ve Grabski, 2001; 273).

Gattiker ve Goodhue ise ERP sistemleri kurulumundan beklenen faydaları dört ana grupta  incelemektedir. Gattiker ve Goodhue’ya göre ERP;
• İşletme faaliyetlerini standartlaştırarak ve entegre ederek alt birimler arasındaki bilgi akışını iyileştirmekte,
• Yönetim faaliyetlerini merkezileştirmekte,
• Bilgi sistemlerinin maliyetini azaltmakta ve
• Etkin olmayan süreçlerden etkin süreçlere geçişi sağlamaktadır (Gattiker ve Goodhue, 2000; 105).