FMC-Cheminova-microsoft-dynamics-nav-erp

FMC Cheminova’da İnfotek’i tercih etti.

FMC Cheminova’da Microsoft Dynamics 365 Business Central (NAV) ERP’yi ve İnfotek’i tercih etti.