İş süreçlerine odaklanma

infotek-hizmetKurumsal kaynak planlama ( ERP ) sistemi, tüm iş süreçlerini ve otomasyonu aynı yazılım üzerinde gerçekleştirmesiyle çok sayıda ara yüz kullanılması zorunluluğunu ortadan kaldırdığı gibi; bütün süreçler arasında doğal bir entegrasyon oluşturarak her bir süreçten elde edilen değerli bilgilerin hatasız ve zaman kaybı olmadan bir diğerinde kullanılmasını sağlar.

Böylece tek bir çatı altında toplanan bilgi, doğru kişiye doğru zamanda ve doğru maliyetle iletilebilir. İşletme faaliyetlerinin yönetiminde, verimi yükseltip rekabet güçlerini arttırmak için en belirleyici unsur ise iş süreçleridir. İş süreçleri odaklı çalışma yapılması birinci önemli unsurdur. Bu noktada, doğru faaliyetlere odaklanmayan uygulama çalışmalarının başarı şansı bulunmamaktadır.

Temel olarak bütün şirketlerde bu değişime karşı bir direnç oluşur. Çalışanların ve bilgi teknolojileri bölümünün, yeni teknolojileri öğrenme isteksizliği ya da eski deneyimlerinin terk etmeme değişimde direnmenin önemli etkenleri arasındadır. Bu durum, kurumsal kaynak planlaması ( ERP ) uygulamasının negatif sonuçlara ulaşması anlamına gelir. Ancak, üç unsur bu direncin önlenmesinde etkilidir, yönetimin desteği, işi iyi bilen kişilerle çalışılması ve çalışanları küçük uygulamalara dahil etmektir.