Krizde ERP Dost mu Düşman mı?

Krizi ERP ile atlatmanın 6 yolu

Günümüzde düşük talep ve sıkışık kredi şartlarının hakim olduğu bir ortamda pek çok KOBİ pazarlarında ayakta kalabilmek için ciddi bir rekabet tehdidi ve bu durumdan kaynaklanan karlılık düşüşü yaşamaktalar. Peki, bu KOBİ’ler -şartların ne zaman düzeleceğinin henüz belli olmadığı bir ortamda- bırakalım gelişmeyi, ayakta kalmayı nasıl başaracaklar?

Aslında iyi zamanlarda yaptıkları çalışmaları devam ettirerek. Planlama, idare, üretim, satış, dağıtım, hizmet ve diğer önemli işlevlerin verimliliğini artırarak. Tek farkı, bu kez verimi daha fazla artırmaları gerekiyor.

ERP’ye geçmek ilk bakışta zaman ve maliyet açısından büyük bir yatırım gibi görünmekle beraber özellikle kriz zamanlarında ERP çeşitli modülleriyle maliyetlerinizi ciddi bir biçimde düşürerek hızlı ve optimal verimlilik elde etmenizi sağlar.

Krizi ERP ile atlatmanın 6 yolu

Krizi ERP ile atlatmanın 6 yolu

İşte maliyet düşürecek ve krizi atlatmanızı sağlayacak 6 ERP yolu:

  1. Stok hala öldürüyor. Size borç verenler dışında kimse stoğunuzdan para kazanmaz. Etkin stok yönetimi maliyetleri azaltmanın en etkili yollarından birisidir. Çeşitli algoritmalar kullanarak dönemsel tahminler yaratabilir; ürünleri satış, karlılık, devir hızı ve diğer seçilebilir donelere göre gruplayabilirsiniz. Daha sonra güvenli stok seviyeleri belirleyerek, stok modellemesi yaparak, stok tahminleriyle, stok performansını izleyerek, tedarikçi değerlendirme kartları tutarak ve teslimat sürelerini izleyerek stoklarınızı optimize edebilirsiniz.
  2. Planlama ve programlamanızı düzenleyin. Pek çok şirket tahminleri, kaynak planlamasını, kapasite planlamasını, üretim programlamasını hala “tecrübe ve hissiyat”a bağlı olarak yapıyor. Kriz dönemlerinde bu durum felakete yol açabilir, zira bu dönemlerde geleceğin geçmiş gibi olacağını varsayamazsınız. Bu noktada yapabileceğiniz en iyi yatırım planlamacılarınızı ERP’nin avantajlarından en etkin biçimde faydalanmak için eğitmektir. Bulunduğunuz sektöre göre üretim planlaması, kapasite planlaması, yük dengelemesi, otomatik sipariş üretimi gibi alanları hedefleyebilirsiniz. Gelişmiş ERP planlama ve programlaması özellikleri üretim çıktınızı optimize etmenize, çoklu kaynak kısıtlamalarını dengelemenize, verimliliği artırmanıza ve kayıp miktarını azaltmanıza yardımcı olur.
  3. Yalın gitme zamanı. Yalın üretim operasyonel giderleri %30’a kadar azaltır. Yöneticiler ve personel boş zamanı eğitim, süreç tasarlama, üretim bandı planlama değişikliklerine atayarak krizden avantaj sağlayabilirler. Modern ERP sistemleri; görsel yönetim, hücresel üretim, üretim dengeleme gibi özelliklerle yalın üretimi desteklerler.
  4. Maliyet Muhasebesi – Masraf azaltmanın en iyi yolu. ERP sistemleri, pek çok şirketin önemsemediği veya yeterince kullanmadığı güçlü maliyet muhasebesi özelliklerine sahiplerdir. Örneğin faaliyet tabanlı maliyetleme (ABC) ürün karlılığını analiz etmek ve sabit giderleri doğru dağıtmak için kullanılabilecek yeni araçlardan birisidir. Ayrıca krizden kaynaklanan hammadde, işçilik ve sabit gider değişikliklerini yansıtmak için stok maliyetlendirmesi de kullanabilirsiniz. Yarı mamul maliyetlendirmesi ve değişim analizi, üretim maliyetlerini artıran, gerçekçi olmayan ve ihtiyaç dışı zaman ve maliyet standartlarını belirleyerek; hurda ve randıman değişimlerini görünür hale getirerek; gizli malzeme kullanımı veya işçilik fiyat değişimlerini ortaya çıkararak üretim operasyonlarını geliştirir.
  5. Satın alma verimi ve etkinliğini geliştirin. Ortalama bir firmada maliyetlerin yaklaşık %50-80’ini satın alınan malzeme ve hizmetlerin oluşturduğunu gözönüne alırsak, satın almanın ERP için ne kadar kritik bir alan olduğunu anlayabiliriz. Örneğin tedarikçilerle XML elektronik veri değişimi aracılığıyla sürekli temas halinde olarak elle veri girişini azaltabilir ve doğruluğu artırabilirsiniz. İthal edilen ürünler için son teslim alma maliyetini izleyebilir, bu maliyeti oluşturan kalemleri analiz edebilirsiniz. İhtiyaç analizi yaparak satın alma verimliliğini artıran otomatik sipariş verme özelliklerinden yararlanabilirsiniz.
  6. Mali tasarruflar.Entegre mali özellikler içeren ERP sistemleri pek çok tasarruf fırsatı sağlar. Alacak hesapları özellikleri kredi yönetimi ve tahsilatları geliştirmenize, muallak ödemelerin azalmasına, müşteri karlılığını analiz etmenize yardımcı olur. Borç hesapları özellikleri tedarikçileri analiz etmek, satın alma fiyatlarını kontrol altında tutmak ve mümkün olan tüm iskontolardan yararlanmak için çeşitli fırsatlar sağlar.

Mehmet ERGUT