Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Kullanmanın 5 Nedeni

Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) kullanımı bir yatırım gerektirir. Fakat bu yatırım karşılığında önemli avantajlar sağlar. Bunlardan en önemli beş tanesi şunlardır:

1. Çoklu Platform Sorunlarını Çözer

Zaman içerisinde şirketler kendilerini değişik departmanlarda değişik yazılım ve dosyalar kullanıyor durumda bulabilirler. Bu değişik sistemler çalışanların tercihlerinden, beraber çalışılan firmaların ihtiyaçlarından vb. dolayı ortaya çıkmış olabilir. Fakat bu durumun iş akışları üzerinde olumsuz etkileri olabilir.
Sistemler birbiriyle konuşamadıkça, eskidikçe sorunlar çıkmaya başlar. Tüm bu bilgilerin ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) sistemine geçirilmesiyle BT operasyon zaman ve maliyetleri ciddi bir biçimde düşer.

2. Zorlu Ekonomik Koşullar Altında Performansı Artırır

2012 yılında yapılan bir araştırmaya göre, bir sene içerisinde ERP sistemi kurmuş olan 250 firmanın %94’ü yeni sistemden en çok şu konularda fayda sağladıklarını ifade etmişlerdir:
– Bilginin ulaşılabilirliği
– Süreçlerin hızlanması dolayısıyla şirket içi ve dışında çok daha hızlı geri dönüş süreleri
Bu avantajlar ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) sayesinde şirket aktivitelerinin daha iyi izlenmesi ve kontrol edilmesiyle birleşince şirketlere zorlu ekonomik koşullarda ciddi bir rekabetçi avantaj sağlar.

kurumsal kaynak planlama erp

3. Standartlaşmış Süreçler Sağlar

Finans ve satış gibi farklı departmanlar arasında farklı dosyalar kullanılması nedeniyle oluşan uyumsuzluk ve hatalar çalışanların bu durumları düzeltmek veya bilgi almak için vakit kaybetmelerine neden olur.
ERP sistemleri satış süreçlerini hızlandırmak ve lüzumsuz iş yapılmasını engellemek için satış otomasyon ve Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) işlevsellikleri içerir.

4. Personel ve Şirketler Arasındaki İletişimi Artırır ve Geliştirir

ERP sistemleri hem şirket içerisinde, hem de müşteri ve tedarikçilerle iletişimi artırır ve geliştirir. Tedarikçilerin satış, pazarlama ve muhasebe departmanlarıyla iletişimlerini güçlendirmesi ve hatta kendi ERP sistemleriyle entegre etmeleri suretiyle ciddi verimlilik artışları sağlanır.

5. Birleştirilmiş Finansal, Operasyonel ve Stratejik Bakış Açısı Sağlar

Farklı yazılım paketleri ve dosyalar genellikle belli bir departman (finans yönetimi, üretim, stok kontrolü vb.) odaklı hazırlanırlar. Bu durum, karar vericilerin verileri bir arada izleyerek tüm iş hakkında bilgi sahibi olmasını zorlaştırır. ERP bu verileri bir arada göstererek 360 derece bakış açısıyla işin kontrol edilmesini sağlar. Yani büyük resmi gösterir.

Kaynak: www.mehmetergut.com