Microsoft Dynamics Sure Step Nedir?

Microsoft Dynamics Sure Step, Microsoft Dynamics çözümleri için geliştirilmiş; araçlar ve döküman şablonları ile desteklenen ve satıştan canlı kullanıma kadar kullanılabilecek bir proje gerçekleştirme metodolojisidir. Sure Step metodolojisi bütün Microsoft Dynamics çözümlerinin implementasyonlarında kullanılabilir: Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics CRM, Microsoft Dynamics 365 Business Central (NAV), Microsoft Dynamics SL ve Microsoft Dynamics GP. Metodoloji içerisinde yer alan ürün spesifik şablonlar, proje tipine ve çözüme özel farklı seçenekler sunar.

Microsoft Dynamics Sure Step 3 temel aşamadan oluşur:

İmpelementasyon Öncesi: Satış aşamasından implementasyon başlangıcına kadar geçen süreci kapsar

İmplementasyon: Projenin canlı kullanıma geçiş aşamasına kadar olan süreçleri kapsar ve 5 aşamadan oluşur: Analiz, Tasarım, Geliştirme, Yaygınlaştırma, Operasyon

İmplementasyon Sonrası: İmplementasyon aşamasındaki Operasyon adımını da içererek canlı kullanıma geçiş sonrasındaki tüm süreçleri kapsar; sürüm yükseltme, ek modül implementasyonları, 3. Parti yazılım entegrasyonları gibi.

Microsoft Dynamics Sure Step Metodolojisinin Faydaları

Sure Step, Microsoft Dynamics toplam sahip olma maliyetini (TCO) düşürmeye yardımcı olurken, büyük ve kurumsal müşteri projelerinden, küçük ve orta boy müşteri projelerine kadar çok geniş bir ölçek yelpazesi sunar. Metodoloji içinde yer alan proje akış şemaları, sizi bulunduğunuz aşamaya yönlendirerek ihtiyacınız olan araç ve şablonlara erişiminizi sağlar. Sure Step metodolojisinin Dynamics projelerinde kullanımının sağladığı faydaları şu şekilde özetleyebiliriz:

 • Proje yönetimini yalınlaştırır
 • Standart bir iletişim dili ortaya koyar
 • Projenin tüm tarafları (danışmanlar, geliştiriciler, proje yöneticileri, analistler, müşteri proje rolleri, vs.) arasındaki iletişimi güçlendirir
 • Riskleri minimize eder: Kaynak sıkıntısı ya da bütçe darboğazlarını önceden görebilmenize olanak tanır
 • Satış aşamasında hem müşteriye hem de iş ortağına daha emin adımlarla ilerleme imkanı sunar
 • Proje toplantıları ve zamanlaması için rehber niteliği taşır
 • Çözümler, araçlar ve süreçleri birbirine entegre eder
 • Kapsamı kontrol altında tutar
 • Takvimi kontrol altında tutar
 • Maliyetleri kontrol altında tutar

İş Ortağı Açısından

Satış Aşamasını Etkin Kılar

 • Verilen hizmetlerde etkinlik; satıştan canlı kullanıma geçiş aşamasına kadar kullanılabilecek tek bir metodoloji sunarak, satış ve satış sonrası aşamaların ve takımların iletişimini güçlendirir
 • Daha doğru çözümün pozisyonlanmasına imkan tanır
 • Sunulacak hizmetlerin daha iyi tarif edilmesine ve müşteri tarafından anlaşılmasına olanak tanır
 • Kredibiliteyi artırır

Proje Performansını artırır

 • Daha hızlı ve daha az riskli implementasyonlar
 • Daha etkin eğitim faaliyetleri
 • Daha düşük kaynak maliyeti
 • Yeni personelin daha hızlı adaptasyonu
 • Düşük canlı kullanım destek maliyeti
 • Etkin, tekrarlanabilir ve tahmin edilebilir bir yaklaşım sunar
 • Taahhüt edilen hizmetlerin eksiksiz şekilde verilmesini sağlar

Müşteri Açısından

 • İmplementasyon maliyetlerinin içeriğinin ne olduğu konusunda net bir resim çizer
 • Proje boyunca ortaya çıkacak ek maliyetler konusunda emin kılar
 • İhtiyaçlarımın anlaşılmasını garanti altına alır
 • İş süreçlerimi gözden geçirme & iyileştirme fırsatı verir
 • İmplementasyon süresini kısaltarak toplam sahip olma maliyetini azaltır

Riskleri Azaltır

 • Proje boyunca yaşayan bir metodoloji, tüm riskleri kontrol altına alır
 • Bir proje adımından sonrakine geçerken emin kılar
 • Her adımda revizyon & onay imkanı sağlar
 • Her türlü gelişme hakkında önceden bilgi sahibi olunmasına olanak tanır
  • Takvim güncellemeleri
  • Proje durum raporları
  • Risk ve sorun listeleri
 • Daha önce ispatlanmış bir çözüm, projeyi garanti altına alır
 • Tahmin edilemeyen risklerin yönetimini kolaylaştırır
 • Ürün ömrü boyunca her aşamada kullanılabilir

Sure Step 6 aşamadan oluşur:

 • Satış Öncesi Analiz: Satış aşamasında hem müşteriye hem de iş ortağına rehber olacak araçları barındıran süreçtir
 • Analiz: Projenin başladığı aşamadır. Satış öncesi analiz aşamasındaki bulguların devamı ve güncellenmesi niteliğindedir
 • Tasarım: İhtiyaçların çözüm ile ne şekilde karşılanabileceğinin tanımlandığı aşamadır.
 • Geliştirme: Varsa geliştirme ihtiyaçlarının üretildiği ve test edildiği aşamadır
 • Yaygınlaştırma: Üretilen çözümün müşterinin tüm lokasyonlarında kullanılabilir hale getirilmesi aşamasıdır
 • Operasyon: Proje canlı kullanıma geçişi ve sonrası aşamalarını içerir.

SureStep