Yeni elemanınıza rehberlik etme yöntemleri

Eleman seçiminde rehberlik yöntemleriÇalıştığınız kuruma yeni bir eleman alındığında veya sizin sorumluluğunuz altında olan bir projeye destek vermesi amacıyla yeni bir kişi ekibinize katıldığında kendisine nasıl rehberlik edebilirsiniz?  Hangi metodları izleyerek kişiye dengeli bir şekilde müdahale edebilirsiniz?  Geçtiğimiz günlerde bir danışanım bu soruları bana yöneltti.  Kendisine  verdiğim kısa metni ve çizelgeyi sizlerle de paylaşmak isterim.    (Aşağıda göreceğiniz bilgileri “Heron’ın 6 Kategoride Müdahale Yöntemi”nden dilimize adapte ettim.)

OTORİTER MÜDAHALE:

Otoriter Müdahale yönteminde destek olan kişi çoğunlukla müdür veya süpervizor pozisyonundadır. Bilgi aktarımı yaparken kişiye ne yapması gerektiğini söyleyerek yada kişiyi pozitif anlamda eleştirerek gelişmesine ve kendini test etmesine katkıda bulunur.

3 farklı kategoriye ayrılır:

Reçete yazma” – Yardımcı olduğunuz kişiyi kendi deneyimlerinizden yola çıkarak akıl vermek ve hangi seçimin doğru olduğunu açıklayarak yol göstermek suretiyle kişiyi kurallar çerçevesinde yönlendirme

Eğitme / Aydınlatma” – Bilgi aktarımı yoluyla kişiyi eğitme ve rehberlik etme

Sınırları Zorlama” – Karşınızdaki kişinin davranışını veya tavrını kişiyi sorgulayarak araştırma. Agresif sorgulama ile karıştırılmaması gerekir; Sınırları zorlama pozitif ve yapıcı bir açıdan yola çıkarak uygulanır. Diğer kişinin davranışlarını ve tavırlarını yeniden gözden geçirebilmesi için kişide farkındalık yaratmayı amaçlar.

OLANAK YARATARAK / İMKAN TANIYARAK KİŞİYE MÜDAHALE:

Destek olunan kişiye gelişimi için olanak yaratarak müdahale etme yönteminde, destek sağlayan kişi karşısındakinden fikirlerini, düşüncelerini ortaya koymasını sağlayarak kendi kararlarını vermesine ve kendi doğrularını bulmasına yardımcı olur.

3 farklı kategoriye ayrılır:

Duygusal Değişim” – Diğer kişinin daha önce yüzleşmediği duygu ve düşüncelerini ifade etmesini ve hissetmesini sağlayarak duygusal zorluklarla ilgili basamak atlamasını sağlama

Katalizör Etkisi Yaratma” – Diğer kişinin kendini yeniden değerlendirmesini sağlayarak kendini keşfetme ve kendi kendine öğrenme ortamı yaratma. Bu kişinin karar verme, problem çözme ve kritik düşünme becerilerini kullanırken kendi kendini yönlendirmesine yardımcı olacaktır.

Destek Olma” – Kişinin güçlü taraflarına, iyi kullandığı becerilerine, kalite ve verim gösterdiği davranışlarına ve başarılarına odaklanarak destek olunan kişinin kendine olan güvenini yükseltme

eleman seçiminde tercih yöntemleri

Otoriter Müdahale

Kaynak : Lider İnsan – Bahar Mouland