Danışmanlık


İnfotek olarak çözüm ortağı olduğumuz şirketlerin hedeflerine ulaşmaları, şirket karlılıklarını artırmaları amacıyla teknolojiyi ve onun getirdiği kolaylık ve saydamlığı en etkin ve verimli şekilde kullanabilmeleri en önemli hedefimiz, var oluş nedenimizdir.

Çeşitli sektörlerde iş yazılımları konusunda otuz yılı aşkın tecrübemiz ve kendilerini sürekli olarak geliştiren dinamik çalışma arkadaşlarımızla potansiyel sorunlara sadece günü kurtarmak için değil, geleceği de düşünerek proaktif olarak yaklaşmak temel ilkemizdir.

Teknoloji projelerinde zaman ve bütçe en önemli iki bileşendir. Bu iki bileşenin projenin başından sonuna kadar belirli olması hiç şüphesiz doğru proje yönetimi, dolayısıyla doğru danışmanlıkla ilgilidir.

İnfotek, üç doğru ilkesi ile, müşterilerinin sorunlarına şu üç adımla yaklaşır:

  1. Öncelikle ortadaki sorunun İnfotek uzmanlığıyla çözülüp çözülemeyeceğine karar vermemiz gerekir. Yani sizlere doğru çözüm ortağını bulma aşamasında yardımcı oluruz. Eğer ortadaki sorun İnfotek’in uzmanlık alanına giren bir sorunsa müşterilerimize ihtiyaca göre tek çözüm ortağı olarak, ya da ilgili başka iş ortaklarını da devreye sokarak (örneğin e-çözüm entegratörleri) yardımcı oluruz.
  2. Çözümün oluşturulması için gereken doğru teknolojiler ve bunların kullanım şartlarını belirleriz. Böylece çözüme giden yolda müşterilerimiz kendilerini nasıl bir süreç beklediğini net bir biçimde görmüş olur; zaman ve bütçe hazırlıklarını bu haritaya göre yapabilirler.
  3. Son adımda ise sorunun doğru bir biçimde çözülebilmesi amacıyla yapılan kapsamlı bir analiz neticesinde doğru çözümü belirleriz. Böylece değişik sektörlerde bulunan çeşitli büyüklüklerdeki müşterilerimizin beklentilerini doğru olarak belirler, kendilerine anahtar teslim, kapsamlı ve esnek çözümler sunarız.


Yılların iş uygulamaları deneyiminin yanı sıra yine yılların Microsoft İş Ortağı olarak Microsoft’un teknolojik gücünü de yanımıza alarak şirketinizin teknolojinin en güncel avantajlarından kolayca, doğru kurgu ve uygun bütçeyle yararlanmasını sağlarız.

İnfotek; başta hizmet sektörü olmak üzere tecrübe sahibi olduğu üretim, dağıtım, perakende, sağlık, ilaç, tarım ve denizcilik gibi sektörlerde müşteri ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılar.

İnfotek’le şirketinizin yönünü geleceğe çevirin!