e-İrsaliye

İnfotek, çözüm ortağınız olarak size, güçlü ve kolay kullanılan kurumsal kaynak planlama (ERP) çözümü olan Microsoft Dynamics 365 Business Central (NAV) ürünü ile birlikte İnfotek e-İrsaliye Entegrasyon çözümünü de sunmaktadır.

“01.07.2020 tarihi itibariyle e-İrsaliye zorunluluğu başlıyor…

Mal hareketlerinin elektronik ortamda düzenli bir şekilde izlenebilmesi amacıyla; 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 230 uncu maddesinin birinci fıkrasının beşinci bendine göre hali hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan “sevk irsaliyesi”nin, elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenlenmesi, alıcısına elektronik ortamda iletilmesi ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine olanak sağlayan uygulamadır. e-İrsaliye belgesi, yeni E-İrsaliye Uygulama Kılavuzu Versiyon: 1.0 Şubat 2020 6/23 bir belge türü olmayıp, kağıt ortamdaki “sevk irsaliyesi” belgesi ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

E-irsaliye kullanıcıları alıcının uygulamaya kayıtlı olmasına bakmaksızın tüm irsaliyelerini elektronik ortamda düzenleyecektir.”

e-irsaliye hakkında detaylı bilgiler içeren dökümana aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-Irsaliye_Uygulama_Kilavuzu.pdf

e-İrsaliye
Çeşitli sektörlerde bulunan bazı uluslararası ve yerel müşterilerimiz için gerçekleştirdiğimiz Microsoft Dynamics 365 Business Central (NAV) projeleri hakkında bilgi almak için başarı hikayelerini okuyabilirsiniz...
Başarı Hikayeleri
e-İrsaliye
Dynamics 365 Business Central (NAV) e-İrsaliye ile ilgileniyorsanız bize bilgi@infotekas.com.tr adresinden, +90 (212) 803 02 12 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi için...
İletişime Geçin

e-İrsaliye Hakkında Sıkça Sorulan Sorular:

1e-İrsaliye nedir?
Halihazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan "sevk irsaliyesi" belgesi yerine elektronik ortamda düzenlenmiş, alıcısına elektronik ortamda iletilen ve elektronik ortamda muhafaza edilen bir elektronik belgedir.
2e-İrsaliye taşıma irsaliyesi yerine geçer mi?
Hayır. e-İrsaliye taşıma irsaliyesi niteliği taşımaz.
3e-İrsaliye uygulamasından yararlanma yöntemleri nelerdir?
Mükellefler e-İrsaliye uygulamasından kendi bilgi işlem sistemlerinin GİB sistemlerine bütünleşmesi yoluyla, www.efatura.gov.tr adresinde hizmete sunulan GİB Portali aracılığıyla, GİB'den izin almış özel entegratör firmaların bilgi işlem sistemleri aracılığıyla yararlanabileceklerdir.
4e-Fatura uygulamasından yararlanan mükellefler hangi e-İrsaliye yöntemini seçecekler?
Halihazırda e-Fatura uygulamasına dahil olan mükellefler, e-Fatura uygulamasından yararlanmakta oldukları yöntemle e-İrsaliye'ye geçiş yapabileceklerdir. e-Faturada kullanılan yöntem dışında farklı bir yöntem kullanmayacaklardır.
5e-İrsaliye uygulamasına geçişe mükellefler ayrı işlemler için hem e-İrsaliye, hem de kağıt irsaliye düzenleyebilecekler mi?
Tebliğe konu elektronik belge uygulamalarına dahil olan mükellefler, uygulamaya dahil oldukları tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar söz konusu belgeleri kağıt olarak da düzenleyebilirler. Ancak aynı işlem için elektronik belge veya kağıt ortamdaki belgelerden sadece birinin düzenlenmesi gerekmektedir. Elektronik belge uygulamalarına dahil olunan tarihi izleyen üçüncü aydan sonra belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesi zorunlu olup, kağıt ortamda belge düzenlenmesi halinde 213 sayılı VUK'da yazılı olan cezalar tatbik edilecektir.
6Malın fiili sevki için e-İrsaliye'nin alıcıya başarılı şekilde iletilmesi zorunlu mudur?
e-İrsaliye'nin malın fiili sevkinden önce düzenlenmesi ve GİB sistemine başarılı olarak iletilmesi malın fiili sevki için yeterlidir. e-İrsaliye belgenizin GİB durum kodu "1200, 1220 veya 1300" ise fiili sevkiyata başlanabilir. Bununla birlikte düzenlenen e-İrsaliye'nin nihai olarak GİB üzerinden alıcısına başarılı bir biçimde iletilmesi gerekmektedir.