e-İrsaliye

İnfotek, çözüm ortağınız olarak size, güçlü ve kolay kullanılan kurumsal kaynak planlama (ERP) çözümü olan Microsoft Dynamics NAV ürünü ile birlikte İnfotek e-İrsaliye Entegrasyon çözümünü de sunmaktadır.

e-İrsaliye ile ilgili detaylı bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.

487 Seri numaralı VUK (Vergi Usul Kanunu) ile e-İrsaliye uygulaması 1 Ocak 2019 itibarıyla e-Fatura kullanıcıları için zorunludur. GİB’in (Gelir İdaresi Başkanlığı) tebliği şöyledir: "1 Ocak 2019 tarihinden itibaren, e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcıların e-İrsaliye uygulamasına dahil olması ve sevk irsaliyesi belgelerini bu Tebliğ'de belirtilen usul ve esaslara göre e-İrsaliye olarak düzenlemeleri zorunludur. Belirtilen tarihten sonra da 433 Sıra No.'lu VUK Genel Tebliği'nin 15'inci maddesinde belirtilen uygulamadan (e-Faturanın kağıt çıktısının irsaliye yerine geçer belge olarak kabul edilmesi uygulanılması) yararlanılması mümkün bulunmaktadır. Zorunluluk getirildiği halde ve e-İrsaliye uygulamasına süresi içinde geçmeyen ve sevk irsaliyelerini e-İrsaliye olarak düzenlemeyen mükellefler hakkında 213 sayılı VUK'da öngörülen hükümler uygulanır.

Bu sistemden yararlanmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin öncelikle e-Fatura sisteminde kayıtlı olmaları gerekmektedir.

Eğer bir Microsoft Dynamics NAV kullanıcısıysanız veya yakın bir zamanda Microsoft Dynamics NAV platformuna geçiş yapmayı planlıyor ve bu sistemden yararlanmayı düşünüyorsanız, ihtiyacınızı tam olarak karşılayacak olan bu çözüm hakkında bilgi almak için hemen İnfotek'le temasa geçebilirsiniz. Konusunda uzman olan danışmanlarımız tam ihtiyacınız olan bilgiyi size sağlayacaklardır.


case-icon-png-2654
Çeşitli sektörlerde bulunan bazı uluslararası ve yerel müşterilerimiz için gerçekleştirdiğimiz Microsoft Dynamics NAV projeleri hakkında bilgi almak için başarı hikayelerini okuyabilirsiniz...
Başarı Hikayeleri
contact-icon-png-4059
Eğer NAV için e-İrsaliye ile ilgileniyorsanız bize bilgi@infotekas.com.tr adresinden, +90 (212) 290 26 90 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi için...
İletişime Geçin

e-İrsaliye Hakkında Sıkça Sorulan Sorular:

1e-İrsaliye nedir?
Halihazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan "sevk irsaliyesi" belgesi yerine elektronik ortamda düzenlenmiş, alıcısına elektronik ortamda iletilen ve elektronik ortamda muhafaza edilen bir elektronik belgedir.
2e-İrsaliye taşıma irsaliyesi yerine geçer mi?
Hayır. e-İrsaliye taşıma irsaliyesi niteliği taşımaz.
3e-İrsaliye uygulamasından yararlanma yöntemleri nelerdir?
Mükellefler e-İrsaliye uygulamasından kendi bilgi işlem sistemlerinin GİB sistemlerine bütünleşmesi yoluyla, www.efatura.gov.tr adresinde hizmete sunulan GİB Portali aracılığıyla, GİB'den izin almış özel entegratör firmaların bilgi işlem sistemleri aracılığıyla yararlanabileceklerdir.
4e-Fatura uygulamasından yararlanan mükellefler hangi e-İrsaliye yöntemini seçecekler?
Halihazırda e-Fatura uygulamasına dahil olan mükellefler, e-Fatura uygulamasından yararlanmakta oldukları yöntemle e-İrsaliye'ye geçiş yapabileceklerdir. e-Faturada kullanılan yöntem dışında farklı bir yöntem kullanmayacaklardır.
5e-İrsaliye uygulamasına geçişe mükellefler ayrı işlemler için hem e-İrsaliye, hem de kağıt irsaliye düzenleyebilecekler mi?
Tebliğe konu elektronik belge uygulamalarına dahil olan mükellefler, uygulamaya dahil oldukları tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar söz konusu belgeleri kağıt olarak da düzenleyebilirler. Ancak aynı işlem için elektronik belge veya kağıt ortamdaki belgelerden sadece birinin düzenlenmesi gerekmektedir. Elektronik belge uygulamalarına dahil olunan tarihi izleyen üçüncü aydan sonra belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesi zorunlu olup, kağıt ortamda belge düzenlenmesi halinde 213 sayılı VUK'da yazılı olan cezalar tatbik edilecektir.
6Malın fiili sevki için e-İrsaliye'nin alıcıya başarılı şekilde iletilmesi zorunlu mudur?
e-İrsaliye'nin malın fiili sevkinden önce düzenlenmesi ve GİB sistemine başarılı olarak iletilmesi malın fiili sevki için yeterlidir. e-İrsaliye belgenizin GİB durum kodu "1200, 1220 veya 1300" ise fiili sevkiyata başlanabilir. Bununla birlikte düzenlenen e-İrsaliye'nin nihai olarak GİB üzerinden alıcısına başarılı bir biçimde iletilmesi gerekmektedir.


Call Now Button

İNFOTEK MAKALELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMEK İSTER MİSİNİZ?

Her hafta ERP ihtiyaçlarınızla ilgili en iyi makaleleri özetleyen bir tane e-posta gönderiyoruz.