E-İrsaliye Uygulama Kılavuzu Güncellendi!

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 16.07.2020 tarihinde e-irsaliye Uygulama Kılavuzu güncellenmiştir.

E-İrsaliye Uygulama Kılavuzu

Bir çok saha uygulaması hakkında yeni soru ve cevaplar ekleyerek yaptığı bazı güncellemelerin genel başlıkları aşağıdaki şekildedir.

 • İhracat işlemlerinde e-irsaliye uygulaması
 • E-irsaliyenin düzenlenmesi sırasında şoför, araç, fiili sevk zamanı bilgilerinin tam olarak bilinemediği durumda e-irsaliye düzeni
 • E-irsaliyede bulunması gerekli zorunlu alanlar ile bu alanların eksik ya da hatalı düzenlenmesi durumu
 • E-irsaliye uygulamasına kayıtlı olmayan nihai tüketicilere (mükellef olmayanlara) düzenlenen e-irsaliyelerde alıcının tckn bilgisini paylaşmak istemediği durumlarda uyulacak usul ve esaslar
 • E-irsaliyede şoförün tckn bilgisi alanına 11111111111 yazılmasının mümkün olup olmadığı hususu
 • Taşıma sırasında e-irsaliyenin kağıt çıktısının araçta bulundurulması durumunda matbaa baskılı ve seri sıra no.lu belgelerin kağıt çıktı olarak kullanımı hususu
 • Müşterinin ya da teslim edilecek mal miktarının sevkiyat başlangıcında bilinemediği bazı mal sevkiyatlarında ve müşteriye teslimat gerçekleştirilirken, internet ve düzenleme altyapısının olmaması durumunda izlenecek yöntem
 • Konsinye olarak gönderilen mallar için e-irsaliyenin ne şekilde düzenleneceği ve fatura düzenleme süresi hususu
 • Aynı sevkiyatın kısmen karayolu kısmen de demiryolu ile yapıldığı durumlarda e-irsaliye düzeni
 • Araca yükleme sırasında dökme mallar veya tartım işlemi yapılamayan mahiyetteki hurda vb. malların sevkiyat miktarı bilinemediği durumlarda e-irsaliye düzeni
 • E-irsaliye uygulamasına dahil olunduktan sonra mevcut matbu baskılı kağıt sevk irsaliyelerinin durumu
 • Alıcıların kimler olacağı ve ne miktarda mal alacakları sevkiyat başlangıcında bilinemeyen ve “muhtelif müşteriler” ibareli olarak sevkiyatı başlatılan “sıcak satış” işlemlerinde, müşteriye malların teslim anında e-irsaliyenin teknik imkansızlıklar nedeniyle düzenlenemediği durumda izlenecek yol
 • Çiftçilerden alınan çiğ sütlerin nakliyesinde e-irsaliye düzeni
 • Tarladan alınan zirai ürünlerinin nakliyesinde e-irsaliye düzeni
 • Özel entegratörlerle çalışılması durumunda e-irsaliye düzenlenme süresi
 • Lokasyonda altyapı ve teknik imkânsızlıklar nedeniyle e-irsaliye düzenlenmesinin mümkün olamadığı hallerde belge düzeni
 • Hedeften sistem yanıtı gelmediği (alıcı tarafından sistem yanıtı dönülmediği) durumda sevkiyat işlemleri

 

Detaylar için ilgili kılavuza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-Irsaliye_Uygulama_Kilavuz.pdf