E-İrsaliye

01.07.2020 tarihi itibariyle E-İrsaliye zorunluluğu başladı…

E-İrsaliye; mal hareketlerinin elektronik ortamda düzenli bir şekilde izlenebilmesi amacıyla; 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 230 uncu maddesinin birinci fıkrasının beşinci bendine göre hali hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan “sevk irsaliyesi”nin, elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenlenmesi, alıcısına elektronik ortamda iletilmesi ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine olanak sağlayan uygulamadır. e-İrsaliye belgesi, yeni E-İrsaliye Uygulama Kılavuzu Versiyon: 1.0 Şubat 2020 6/23 bir belge türü olmayıp, kağıt ortamdaki “sevk irsaliyesi” belgesi ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

E-İrsaliye

E-irsaliye kullanıcıları alıcının uygulamaya kayıtlı olmasına bakmaksızın tüm irsaliyelerini elektronik ortamda düzenleyecektir.

Malın alıcısı sevk esnasında bilinmiyor ise muhtelif müşteriler tipinde e-irsaliye düzenlenecek olup VKN/TCKN alanına 5555555555, ad soyadı alanına muhtelif müşteriler yazılacaktır.

Alıcının elektronik irsaliye sistemine kayıtlı olmadığı durumlarda düzenlenen e-irsaliyeler “3900892152” VKN li “Gelir İdaresi Başkanlığı e-İrsaliye Sanal Alıcı” sına gönderilecektir. Bu şekilde gönderilen irsaliyeler alıcısına sistem içinden iletilmeyecek olup düzenleyicisi tarafından diğer elektronik ortamlar aracılığıyla ya da kâğıt çıktı olarak teslim edilecektir.

E-İrsaliye’de aşağıda yer alan bilgilerin bulunması zorunludur:

  1. İrsaliyenin düzenlenme tarihi ve belge numarası.
  2. e-İrsaliyeyi düzenleyenin adı/soyadı, ticaret unvanı, adresi, vergi dairesi ve vergi kimlik numarası.
  3. Müşterinin adı/soyadı, ticaret unvanı, varsa vergi dairesi ve vergi kimlik numarası, işyeri adresi ve farklı ise teslimat adresi.
  4. Taşınan malın nevi, miktarı.
  5. Fiili sevk tarihi ile saat ve dakika olarak fiili sevk zamanı.
  6. Malı taşıyan aracın plaka ve şoför (ad-soyad/TCKN) bilgileri ya da taşımayı yapan kargo lojistik firmasının bilgileri (TCKN-VKN/Ad-Soyad) e) Başkanlık sistemlerinden elektronik ortamda sorgulanması, doğrulanması ve görüntülenmesine imkân vermek üzere, Başkanlık tarafından bilgi içeriği belirlenen karekod veya barkod (Başkanlık tarafından ebelge.gib.gov.tr adresinden yapılan duyuruda belirtilecek tarihten itibaren).
  7. E-İrsaliye Teknik Kılavuzlarında belirlenen diğer bilgiler

 

Detaylı bilgiler için ilgili belge linki aşağıdadır:

https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-Irsaliye_Uygulama_Kilavuzu.pdf