Şirketinizin Beyni ERP Sisteminiz Endüstri 4.0 ’a Hazır mı?

Şirketinizin Beyni ERP Sisteminiz Endüstri 4.0’a Hazır mı?

ERP, Endüstri 4.0 ve IoT hakkında uzun uzun yazdık çizdik. Bu değişime ayak uyduramayacak olan şirketlerin zamanla rekabetle başa çıkamayacak hale geleceklerinden bahsettik.

Peki Endüstri 4.0’a hazırlanmak ne demek? Nereden başlamak gerekir? Bu yeni mini yazı dizimizle bu sorulara yanıt aramaya çalışacağız.

Alışkanlıkları yerle bir eden Nesnelerin Interneti (IoT), Mantıksal Analiz (Analytics), Büyük Veri (Big Data) gibi teknolojiler, günümüzde kullanılmakta olan süreçleri geliştirmek ve şimdiye kadar mümkün olmayan süreçler oluşturabilmek için fırsatlar sunuyorlar. Bu süreçlerin hayatımıza girmesiyle beraber şirketlerde çalışanların sorumluluk ve rolleri de değişmekte. Çalışanlar artık makina operatörü değil, akıllı ve birbirine bağlı çalışan sistemlerin şekillendiricileri ve yöneticileri rollerini almaktalar.

Şirketinizin Beyni ERP Sisteminiz Endüstri 4.0’a Hazır mı?

Son zamanlarda iyiden iyiye yaygınlaşan Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sistemleri şirketlerin omurgası haline geldiler. Yapılan işle ilgili tüm verilerin tutulduğu merkezler olma avantajını kullanarak tek bir merkezden tüm süreçlerin planlanması, kontrol edilmesi ve sürdürülebilmesi için merkezi beyin konumuna yükseldiler. Endüstri 4.0’ın bu durumu değiştirmesini beklemiyoruz, fakat ERP sistemlerinin şirket içerisindeki rollerinin değişmesini bekliyoruz. Odak noktasının merkezi veri toplama işlevinden mobil, rol tabanlı kullanıcı iletişimine kayması bekleniyor. Gerçek zamanlı veriye ulaşım imkanları ve akıllı veri analizleri sayesinde süreç akışlarının şeffaflığı ve etkinliği hatırı sayılır bir biçimde yükseltilebilecek.

Fakat bu durum otomatik olarak gerçekleşemiyor. Her şirketin verilerini verimli bir biçimde kullanabilmesi için bir stratejiye ihtiyacı var. Ancak bu şartlar altında şirketler pazarın gerektirdiği esneklik ve dinamizme sahip olabilirler. Bu yüzden yenilikçi veri yönetimine ihtiyaç var.

Endüstri 4.0, daha önceki yazılarımızda ele aldığımız gibi, Nesnelerin Interneti’nin (IoT) endüstriyel süreçlere uyarlanmış hali olarak tanımlanır. Bu, fiziksel nesnelerin (makinalar, aletler, mamuller, mamul taşıyıcıları) diğerleriyle iletişim halinde olarak sayısal dünyada temsil edilmesi anlamına geliyor. Böylece akıllı nesneler birbirlerine bağlanarak beraberce üretim ve lojistik konularında çok daha esnek, etkin ve şeffaf planlama, kontrol ve uygulama imkanları sağlarlar. Bu durum tedarik zincirinde ve şirketlerin iş ve hizmet modellerinde de değişiklik gerektirir.

Fiziksel nesnelerin birbirine bağlı olarak çalışması küçük lot büyüklüğü ve zengin ürün çeşitliliğine imkan tanıyan yenilikçi ve merkezi olarak kontrol edilmesine gerek olmayan sistemlerin oluşturulmasına izin verir. Bu durum mikro elektroniğin iyice küçülen fiziksel boyutları, iletişim ve bilişim teknolojilerinin yüksek performansı sayesinde ortaya çıkmaktadır. Fakat Endüstri 4.0’ın kullanılabilmesi için Büyük Veri‘ye (Big Data) bağlı teknolojiler de son derece önem taşımaktadır. Bunun nedeni değişik kaynaklardan çok büyük bir hızla akan yüksek miktardaki verinin saklanması, değiş tokuş edilmesi ve verimli bir biçimde kullanılması ihtiyacıdır. Ayrıca bu veriyi değerlendirmek için 3 boyutlu tarayıcılar, sanal gerçeklik cihazları ve mobil cihazlar gibi teknolojilere de ihtiyaç duyulmaktadır.

Şirketinizin Beyni ERP Sisteminiz Endüstri 4.0’a Hazır mı?

Şirketinizin Beyni ERP Sisteminiz Endüstri 4.0’a Hazır mı?

Siber-Fiziksel Sistemler genellikler Endüstri 4.0 ile bağlantılı olarak dile getirilmektedir. Hatta bazı durumlarda Endüstri 4.0 terimi bu sistemlerin üretim ve lojistiğe teknik olarak entegre edilmesiyle eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Siber-Fiziksel Sistemler fiziksel süreçlerin içerisine bilgisayar mantığının katılması anlamına gelmektedir. Bu sistemlerde gömülü veya sistemlere bağlı bilgisayarlar fiziksel süreçleri bilgisayar mantığı ve fiziksel süreç birbirini etkileyecek şekilde kontrol etmektedirler. Makina ve ürünler bu nedenle sensörler, aktüatörlerle ve şirketin iletişim ağına bağlantılarla donatılmıştır.

ERP sistemlerinin amacı şirketlerin tüm süreçlerindeki ana ve işlemsel verilerin merkezi olarak işlenmesidir. Arabirimler aracılığıyla ERP sistemleri tarayıcılar, örnekleme ve iletişim cihazları, şirketteki diğer yazılım ve donanım sistemleriyle bağlantılıdır. Sonuç olarak ERP sistemleri Siber-Fiziksel ağların çok önemli bir parçasıdır ve entegre olarak çalışan Endüstri 4.0 uygulamalarında gözönüne alınmalıdır. Fakat yeni ve esnek süreçler şirket verilerinin merkezi olarak işlenmesi konusuda zorluklar çıkartmakta, bu nedenle de kullandığınız ERP sisteminin bu duruma ayak uydurabilecek özelliklere sahip olması büyük önem taşımaktadır.

( Yazının ikinci bölümünü okumak için tıklayınız… )

Bu Yazı Deloitte’un Industry 4.0 – Is your ERP system ready for the digital era? başlıklı raporundan uyarlanmıştır.