Makaleler


21 Mayıs 2013

Tam Zamanında Üretim Modelinde Üretim Yönelimi

Üretim Yönelimi (Orientation): Üretim yönelimi, temelde üretimin stok için mi yoksa sipariş için mi yapılacağı noktasında odaklanmaktadır. Endüstri devrimi sonrasından 1980’lere kadar Batı Endüstrilerinde ağırlıklı olarak […]
26 Mayıs 2013

ERP Sistemlerinde Etkili Bir Tedarik Zincirine Giden Yol

Bilginin entegrasyonu tedarik zincirindeki ilk aşamadır. Karar verme ve yürütme arasında sıkı bir bağ da verimli bir tedarik zinciri için vazgeçilmez bir unsurdur. Günümüzün bilişim teknolojileri, […]
29 Mayıs 2013

Tedarik Zinciri Modelinin Oluşturulması

Temel tedarik zinciri paketlerinin hepsi oldukça iyidir. Bu nedenle, seçim sürecinden sonra gelen aşama daha önemlidir. Çünkü bu aşamada yazılım şirkete uyarlanarak firmanın kendine özgü ihtiyaçlarını […]
10 Haziran 2013

SWOT Analizi Nedir

SWOT  Analizi İçsel  ve  dışsal  analizler  sonucu  elde  edilen  belirli  bulgular  için  uygun  bir  format  oluşturulması  yararlı  olacaktır. Bunlar  içinde  en  çok  kullanılan, SWOT  analizi  olarak  […]
17 Haziran 2013
işletme karlılığı

İşletme Karlılığını Arttırıcı Faktörler

ARZ VE TALEBİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER Bir işletmenin karlılığı öncelikle ilgili mal ve hizmetlerin talebini ve arzını etkileyen faktörlere göre belirlenir. 1. İLGİLİ MAL VE HİZMETLERİN TALEBİNİ […]
19 Haziran 2013

Kariyeriniz için SWOT Analizi

SWOT Analizi nedir? Kariyerimiz için SWOT Analizini nasıl kullanabiliriz? Yeteneklerimizi bilinçli şekilde kullanarak ve kendimizi iyi tanıyarak iş dünyasında kapasitemizi arttırmak ve gerçek potansiyelimize ulaşmak mümkündür. […]
Call Now Button